Arbeidsrecht

Klokkenluider verliest baan na melding over CAO-schending

Klokkenluider verliest baan na melding over CAO-schending

Het Huis voor Klokkenluiders (hierna ‘het Huis’) heeft op 4 juli 2024 een interessant onderzoeksrapport gepubliceerd. Wat was er aan de hand? Een uitzendkracht bij een verpakkingsbedrijf had intern gemeld dat hij het vermoeden had dat productiemedewerkers mogelijk...

Lees meer
ZZP-nieuws: Voortgang in nieuwe ZZP wetgeving!

ZZP-nieuws: Voortgang in nieuwe ZZP wetgeving!

(Inmiddels oud-) Minister Van Gennip heeft als één van haar laatste daden als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 juni jl. het aangepaste wetsvoorstel over ZZP-ers, de VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden), aan de Raad...

Lees meer
Getuigschrift, wat is het en wat moet er in staan?

Getuigschrift, wat is het en wat moet er in staan?

Vaak wordt in een beëindigingsovereenkomst opgenomen dat een werknemer recht heeft op een getuigschrift. Maar wat is een getuigschrift en wat moet er in staan?  Er komen nog vaak vragen hierover bij ons binnen, zodat we het graag in dit artikel uitleggen. Het...

Lees meer
Voorbereidingstijd is arbeidstijd

Voorbereidingstijd is arbeidstijd

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een zaak van een medewerker van een Call Center. De medewerkers van Teleperformance moeten 10 minuten voor aanvang van hun officiële werktijd aanwezig zijn. Dat is ook zo opgenomen in de huisregels. Als een medewerker...

Lees meer
Verbod op vergaderen vanuit de auto?

Verbod op vergaderen vanuit de auto?

De mobiele telefoon is volop in het nieuws. Zo leidt het smartphoneverbod op school tot meer gezelligheid maar ook tot veel praktische problemen. De smartphone in de auto is nu ook in het nieuws. Het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid (SWOV) doet...

Lees meer
Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Nee,  in beginsel niet want bij ziekte geldt een opzegverbod! Recent hebben echter de Rechtbank Utrecht, sector Kanton, op 4 april 2024 en de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton op 25 april 2024, geoordeeld dat de zieke werknemer toch kon worden ontslagen. Beide...

Lees meer
The Legal Company denkt met u mee en zegt Ho, Nee! 

The Legal Company denkt met u mee en zegt Ho, Nee! 

Er ligt momenteel een wetsvoorstel klaar voor de modernisering van het concurrentiebeding. Het komt er op neer dat werknemers er alleen op vooruit gaan (het afsluiten van een concurrentieding wordt moeilijker gemaakt én werknemers worden betaald als hun werkgever ze...

Lees meer
Overeenstemming bereikt Richtlijn platformarbeid/ZZP

Overeenstemming bereikt Richtlijn platformarbeid/ZZP

Afgelopen maand hebben de EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken overeenstemming bereikt over de Richtlijn platformarbeid. Dat is vlak nadat de Tweede Kamer het Nederlandse wetsvoorstel over ZZP-ers heeft behandeld. Wat daarbij opvalt is dat er in de...

Lees meer
Hoe bouw je aan een gezonde werkomgeving?

Hoe bouw je aan een gezonde werkomgeving?

In een ideale setting werkt iedereen met plezier, hetzij vanuit huis of op kantoor, met biologische maaltijden en een harmonieuze atmosfeer. Eerlijkheid en humor zijn de norm, en ziekteverzuim is zeldzaam. Maar helaas is dit (nog?) niet de realiteit. Hoewel we streven...

Lees meer
Haastige spoed kost werkgever tonnen met geld

Haastige spoed kost werkgever tonnen met geld

In Nederland hebben we, in tegenstelling tot veel andere landen, een zogenaamde preventieve ontslagtoets. Dat betekent dat u de arbeidsovereenkomst met een werknemer (op de proeftijd na) niet zomaar eenzijdig kunt beëindigen zonder toestemming van de werknemer. In...

Lees meer
Word vertrouwenspersoon in één dag!

Word vertrouwenspersoon in één dag!

Bent u geïnteresseerd in het creëren van een veilige werkomgeving? Wilt u de vertrouwenspersoon worden die uw organisatie nodig heeft? Dan hebben we goed nieuws! Onze Masterclass "Word Vertrouwenspersoon in 1 dag" is precies wat u nodig heeft. De vertrouwenspersoon en...

Lees meer
Pas op bij het screenen van sollicitanten

Pas op bij het screenen van sollicitanten

25 procent van de werkgevers controleert de sociale media van een sollicitant.  Het is daarbij van cruciaal belang dat werkgevers aandacht besteden aan de privacyregels. Het is namelijk niet altijd toegestaan om sociale media profielen van sollicitanten te screenen…...

Lees meer
De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

Het komt steeds vaker voor dat standaard concurrentiebedingen zonder adequate motivering in contracten worden opgenomen. Werknemers worden daadwerkelijk aan deze concurrentiebedingen gehouden, omdat werkgevers hen niet willen verliezen. Dit komt doordat werkgevers...

Lees meer
Inloggen en opstarten: Voorbereiding of werktijd?

Inloggen en opstarten: Voorbereiding of werktijd?

Op 10 mei 2023 publiceerde het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak die zij heeft gedaan op 2 mei 2023. In deze kwestie nam de werknemer het standpunt in, dat de tien minuten die hij voorafgaand aan elke dienst aanwezig moest zijn (volgens de Planningsregels van...

Lees meer
De haken en ogen van ontslag op staande voet

De haken en ogen van ontslag op staande voet

Gevolgen ontslag werknemer We zien het in de praktijk regelmatig misgaan bij werkgevers: een werknemer op staande voet ontslaan. Deze ontslagvorm wordt gezien als het ultimum remedium vanwege de vergaande gevolgen die het met zich meebrengt voor de werknemer. Het...

Lees meer
Kamerbrief: komt er vooruitgang op de arbeidsmarkt?

Kamerbrief: komt er vooruitgang op de arbeidsmarkt?

Op 3 april 2023 is de brief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer verschenen. Een nieuw pakket maatregelen zou de ergste problemen binnen de arbeidsmarkt oplossen. De brief bevat een aantal...

Lees meer
Niet melden van nevenwerkzaamheden: not done!

Niet melden van nevenwerkzaamheden: not done!

Al ruim een half jaar, sinds de invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 mag een werkgever zijn werknemers niet meer verbieden om voor een andere werkgever te werken. Maar daar staat wel wat tegenover… Werknemers moeten...

Lees meer
Goed voornemen voor 2023: stel een vertrouwenspersoon aan!

Goed voornemen voor 2023: stel een vertrouwenspersoon aan!

Veiligheid voor werknemers op de werkvloer speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en steeds meer zaken bij de rechter gaan over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Weet u als werkgever wat daar de consequenties van zijn en hoe u hier het beste mee...

Lees meer
De oneerlijke informatie-uitwisseling bij contractwisseling

De oneerlijke informatie-uitwisseling bij contractwisseling

Regelmatig buigen wij ons als gespecialiseerd juristenkantoor voor de schoonmaakbranche over contractwisselingsproblematiek bij schoonmaakondernemers. In onderstaande geanonimiseerde casus schets ik waar de pijnpunten zitten. In dit artikel geef ik ook aan op welke...

Lees meer
Wat u als accountant moet weten over de WTVA

Wat u als accountant moet weten over de WTVA

Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht! De nieuwe wet over Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt sinds 1 augustus 2022 een aantal belangrijke en wijzigingen en verplichtingen mee voor werkgevers. Hebben u en uw cliënten die al doorgevoerd in hun...

Lees meer
Vakantiedagen kunnen vervallen, maar niet zomaar

Vakantiedagen kunnen vervallen, maar niet zomaar

Vakantiedagen vervallen niet automatisch: bespreek dit met uw werknemers! De jaarlijkse vakantieperiode is weer begonnen en daar hebben de meeste mensen erg naar uitgekeken. Vanwege corona zijn vakanties het afgelopen jaar veelal geannuleerd of uitgesteld. Veel...

Lees meer
Thuiswerken: 3 juridische vragen beantwoord

Thuiswerken: 3 juridische vragen beantwoord

Er hebben in Nederland nog nooit zoveel mensen thuisgewerkt als nu, als gevolg van het coronavirus. Dit lijkt niet geheel van tijdelijke aard te zijn. Uit ANWB-onderzoek blijkt dat 60% van de werkenden na de crisis twee of meer thuiswerkdagen wil behouden. Daarbij...

Lees meer
Ontslag werknemer in 2020 niet soepeler geworden

Ontslag werknemer in 2020 niet soepeler geworden

Het bedrijfseconomisch ontslag en het ontslag op persoonlijke gronden (i-grond) van een vaste werknemer is er in 2020 niet soepeler op geworden. Dit wegens de NOW ontslagboete, de extra toets vanwege Corona bij het UWV en de nieuwe i-ontslaggrond die geldt vanaf 1...

Lees meer
Een half jaar WAB: wat zijn de eerste ervaringen?

Een half jaar WAB: wat zijn de eerste ervaringen?

Welke invloed heeft de WAB gehad op het bedrijfsleven? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft de doelstelling om de verschillen tussen vast- en flexwerk te verkleinen. Onder vast werk vallen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en onder...

Lees meer
De NOW 2.0

De NOW 2.0

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft vandaag (20 juni 2020) met ‘tweede noodpakket banen en economie’ dat de NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20%...

Lees meer
Dutch legal post-corona crisis actions

Dutch legal post-corona crisis actions

Consumer confidence has never dropped so fast and the IMF expects an economic downfall of 7% due to the corona epidemic. Revenues will therefore structurally decline after May 2020, while financial Dutch government support (such as the NOW regulation) will eventually...

Lees meer
De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo snel gedaald en het IMF verwacht een economische krimp van 7% door de corona epidemie. De omzet zal dus na mei 2020 structureel minder worden terwijl de overheidssteun (zoals de NOW regeling) zal wegvallen. Om continuïteit van...

Lees meer
Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

De afgelopen weken introduceerde de regering veel wijzigingen en uitbreidingen voor de -in allerijl opgemaakte- financiële regelingen m.b.t. het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat u door alle bomen het bos nog kan zien hebben wij de belangrijkste veranderingen op...

Lees meer
NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In onze eerste blog van de tweeluik...

Lees meer
NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In deze eerste blog van een tweeluik,...

Lees meer
De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

In deze zaak is een ontslag op staande voet mislukt, als je het bekijkt vanuit de werkgever, door een te late fax aan de Rechtbank. Een fax? Ja een fax! Op het fax verzendbericht stond dat het verzoekschrift tot vernietiging van een ontslag op staande voet was...

Lees meer
Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Wij snappen dat u bij de jaarwisseling niet direct stilstaat bij alle wetswijzigingen. Wij hebben om die reden voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste nieuwe wetgeving voor het MKB, die geldt vanaf 1 januari 2020. Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) Hier hebben...

Lees meer
WAB: 8 actiepunten voor schoonmaakondernemers

WAB: 8 actiepunten voor schoonmaakondernemers

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het arbeidsrecht gaat daardoor op een aantal punten ingrijpend veranderen. Het is nu tijd om te kijken welke stappen u moet ondernemen om WAB proof te opereren én om ongewenste situaties te voorkomen. Wij...

Lees meer
WAB: 9 belangrijkste actiepunten werkgevers

WAB: 9 belangrijkste actiepunten werkgevers

Zoals in eerdere bijdragen van ons beschreven treedt vanaf 1 januari aanstaande de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Met nog iets meer dan een maand te gaan is het nu tijd om te kijken welke stappen u moet ondernemen om WAB proof te opereren én om...

Lees meer
Slapende dienstverbanden: slecht werkgeverschap

Slapende dienstverbanden: slecht werkgeverschap

Vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad eindelijk antwoord gegeven in de ‘slapers-kwestie’. Hoge Raad vindt slapende dienstverbanden een vorm van slecht werkgeverschap. In dit artikel beschrijven wij de vijf meest belangrijke aandachtspunten omtrent beëindiging van...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Het onderwerp van dit artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de nieuwe regels omtrent ontslag en de transitievergoeding. De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond die het waarschijnlijk makkelijker maakt om medewerkers op persoonlijke gronden te...

Lees meer
Vingerscan in strijd met de AVG

Vingerscan in strijd met de AVG

Casus arrest Schoenenwinkel Manfield heeft onlangs een vingerscan op haar kassasysteem geïnstalleerd. Medewerkers moeten zich vanaf nu eerst identificeren met hun vingerafdruk, alvorens zij de kassa kunnen gebruiken. Eén strijdbare medewerker verzet zich daartegen en...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Oproepcontracten & Payrolling

Wijzigingen WAB: Oproepcontracten & Payrolling

Het onderwerp van dit artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de nieuwe regels omtrent oproepkrachten en payrolling. Op dit gebied vinden onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de grootste wijzigingen plaats. Het bedoelde effect is dat meer mensen een...

Lees meer
Werknemer niet meer welkom op object, wat nu?

Werknemer niet meer welkom op object, wat nu?

Wellicht herkent u dit als werkgever, op enig moment geeft de opdrachtgever aan dat uw werknemer niet langer welkom is op het object. U zit dan met een probleem. U moet nog steeds het loon doorbetalen, maar hoe moet u met de werknemer omgaan in een dergelijke...

Lees meer
De belangrijkste juridische wijzigingen CAO Schoonmaak

De belangrijkste juridische wijzigingen CAO Schoonmaak

Halverwege juni 2019 is de tekst van de nieuwe CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (eindelijk) gepubliceerd. In dit artikel praten wij u bij over de belangrijkste aanpassingen en geven u hier en daar praktische tips mee!   Uitzendwerk en de wettelijke...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Wijzigingen WAB: Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

1 januari 2020 – over krap een half jaar dus – treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat betekent forse wijzigingen binnen het arbeidsrecht en  maakt het voor werkgevers belangrijk om de vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun medewerkers...

Lees meer
De Helpling zaak: juridisch nader bekeken

De Helpling zaak: juridisch nader bekeken

“Regeling dienstverlening aan huis” compleet over het hoofd gezien. Helpling is niet de werkgever in dit verhaal, dit is de particuliere huishouding! Op 1 juli 2019 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die FNV had aangespannen tegen deze online...

Lees meer
BYOD en privacy regels

BYOD en privacy regels

Bring Your Own Device, oftewel BYOD. Een term die al langer bestaat maar tegenwoordig meer onder de aandacht komt. Het gaat om het meenemen van privé apparatuur, zoals laptop, tablet en mobiele telefoon, die wordt gebruikt om werktaken uit te voeren. Met de opkomst...

Lees meer
Ontslag op staande voet komt werkgever duur te staan

Ontslag op staande voet komt werkgever duur te staan

Recent arrest Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: het aannemen van een zak asperges en het niet registreren van een lading vracht is onvoldoende voor ontslag op staande voet De casus In deze zaak was de werknemer werkzaam als chauffeur. Hij was op staande voet ontslagen...

Lees meer
WAB: De 6 belangrijkste wijzigingen

WAB: De 6 belangrijkste wijzigingen

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Hoewel dit wetsvoorstel nog moet worden behandeld door de Eerste Kamer is de verwachting wel dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Hieronder...

Lees meer
Opvolger wet DBA wéér uitgesteld: onzekerheid blijft

Opvolger wet DBA wéér uitgesteld: onzekerheid blijft

Het is enige tijd stil geweest rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die, bij invoering, voor veel onrust en discussie zorgde bij zelfstandige opdrachtnemers en diens opdrachtgevers. Dit was reden voor de Belastingdienst om niet meer actief...

Lees meer

Vakpartners

Voor de schoonmaak:

- Clean Totaal

Voor accountants:

- Accountancy Vanmorgen