Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op het re-integratietraject te geven.

Wettelijke grondslag

Op grond van een wijziging in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, die op 17 mei 2023 werd gepubliceerd in de Staatscourant, zijn werkgever en werknemer verplicht om vanaf 1 juli 2023 hun visie te geven op het re-integratietraject.

Visie

Deze nieuwe regeling is een vastlegging wat door veel werkgevers en werknemers in de praktijk al wordt gedaan. Ziekte is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid met bijbehorende rechten en verplichtingen, waaronder dus nu ook het geven van een visie. De visie kan op meerdere momenten worden vastgelegd. De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts.

Het doel van de regeling en het geven van de visie is dat er wordt bereikt dat de werknemer succesvol kan terugkeren in zijn eigen functie, een aangepaste functie bij zijn eigen werkgever of zo nodig bij een andere werkgever. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn en dat betekent dat werkgever en werknemer de visie regelmatig kunnen bijstellen als dat nodig is.

Achtergrond

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt en blijft verlopen. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel.

Geen terugwerkende kracht

De wijziging geldt vanaf 1 juli 2023 en heeft geen terugwerkende kracht. Bestaande re-integratietrajecten hoeven dus niet op dit punt aangepast te worden. In een lopend traject is het wel verstandig om vanaf 1 juli 2023 de visie op te nemen. Verder zal UWV geen loonsanctie opleggen als na twee jaar blijkt dat er geen visie in het plan van aanpak is opgenomen in ziektedossiers die ruim voor 1 juli 2023 zijn aangevangen.

Heeft u hulp nodig bij het re-integreren van een werknemer binnen uw organisatie? De juristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd en helpen u hier graag bij. Neem direct contact op via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.