Vakantiedagen kunnen vervallen, maar niet zomaar

Vakantiedagen vervallen niet automatisch: bespreek dit met uw werknemers!

De jaarlijkse vakantieperiode is weer begonnen en daar hebben de meeste mensen erg naar uitgekeken. Vanwege corona zijn vakanties het afgelopen jaar veelal geannuleerd of uitgesteld. Veel werknemers hebben daardoor nog een flink tegoed aan vakantiedagen. Soms worden er ook vakantiedagen over meerdere jaren opgespaard of vergeet een werknemer zelf dat hij nog dagen over heeft. De vraag is dan wat de werkgever moet met deze overschotten aan vakantiedagen. In deze blog leest u wanneer deze vakantiedagen mogen vervallen. Tipje van de sluier: ze vervallen niet automatisch, zo is wederom bevestigd in een recente uitspraak.

Wettelijke vakantiedagen

In de wet staat dat iedere werknemer minimaal 4 keer het wekelijkse overeengekomen aantal uren aan vakantie-uren ontvangt per jaar. Als iemand 40 uur werkt krijgt hij dus 160 vakantie-uren per jaar en als er 20 uur gewerkt wordt, 80 vakantie-uren per jaar. Beide voldoende om 4 van de 52 weken vrij te nemen en toch betaald te krijgen. Dat zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. Om ervoor te zorgen dat werknemers in Nederland ieder jaar voldoende rust nemen, staat in de wet dat deze vakantie-uren na verloop van tijd vervallen. Wettelijk vervallen deze vakantie-uren na verloop van 6 maanden na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Als er geen CAO van toepassing is, of als deze geen andere vervaltermijn heeft, vervallen de vakantiedagen van 2021 dus op 1 juli 2022.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenop de wettelijke vakantiedagen krijgen werknemers vaak ook nog extra vakantiedagen per jaar. Dat zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is in principe niet verplicht deze vakantiedagen aan een werknemer te geven. Maar ook hier kan een CAO anders bepalen. De CAO kan de werkgever bijvoorbeeld voorschrijven dat een werknemer recht heeft op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar op basis van een werkweek van 40 uur. In tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen vervallen deze niet na 1 jaar, maar na 5 jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen dus pas op 1 januari 2027.

Wanneer mag u opgebouwde vakantiedagen laten vervallen?

Op basis van de wet lijkt het dus duidelijk wanneer u de vakantiedagen mag afschrijven. Toch ligt dit in de praktijk genuanceerder. Onlangs heeft de rechter weer een uitspraak gedaan over het verval van de vakantiedagen. Een ex-werknemer vorderde de vakantiedagen over de jaren 2011 t/m 2014. De werknemer stelde dat de werkgever hem nog nooit had gewezen op (het verval van) zijn vakantiedagen en de werkgever erkende dit ook. Omdat het recht op vakantie met behoud van loon een belangrijk beginsel is binnen de Europese Unie oordeelde de rechter dat de werkgever deze vakantiedagen niet zomaar mocht laten vervallen. De loonwaarde van de vakantiedagen moest dus alsnog aan de ex-werknemer betaald worden mét wettelijke verhoging (van 20% in dit geval).

De rechter baseerde zich op uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Hierin was bepaald dat een werkgever zijn werknemers tijdig en op nauwkeurige wijze moet informeren over zijn of haar vakantierechten en het moment waarop de vakantierechten vervallen. De werknemer kan er dan nog op tijd gebruik van maken. Als de werkgever de werknemer niet actief informeert dan komen de vakantierechten ook niet te vervallen!

Conclusie

Het opnemen van vakantie is niet alleen in het belang van de werknemer, maar ook in het belang van de werkgever. Werknemers die te weinig rust nemen zijn immers vatbaarder voor ziekte, waardoor de kans op uitval groter is. In ieder geval mag u de vakantiedagen pas laten vervallen als de werknemer tijdig en actief hierover wordt geïnformeerd. Heeft u werknemers met een flink overschot aan vakantiedagen? Wijs hen dan er op dat het de bedoeling is dat deze dagen jaarlijks worden opgenomen. Doe dit in een e-mail zodat u later altijd kunt bewijzen dat die mededeling is gedaan. Ga zo nodig samen zitten om te kijken wanneer de vakantie kan worden ingepland.

Wilt u voortaan direct op de hoogte zijn van relevante juridische ontwikkelingen voor het MKB? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse Legal Alert nieuwsbrief.

Vragen of advies?

De bedrijfsjuridisch adviseurs van The Legal Company zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht voor het MKB. Heeft u vragen over het voorgaande, advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@thelegalcompany.nl, te bellen naar 020-3450152 of ons contactformulier in te vullen. We bellen of mailen u dan binnen 24 uur terug.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Alain Hardy