Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, wat houdt deze wet in?

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt helaas nog vaak voor. Om een arbeidsmarkt te creëren waarin talent het belangrijkste kenmerk van een kandidaat-werknemer is en de kansen gelijk verdeeld zijn, heeft de Tweede Kamer op 14 maart 2023 een wetsvoorstel aangenomen. Wat houdt deze wet in?

Op grond van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie zullen bedrijven met ten minste 25 werknemers een schriftelijk wervings- en selectiebeleid moeten hebben inclusief maatregelen om discriminatie te voorkomen. Indien er tekortkomingen in dit beleid bestaan, kan je als werkgever te maken krijgen met een waarschuwing, of zelfs een opgelegde boete, van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ook moeten intermediairs (zoals uitzendbureaus) een discriminatoir wervings- en selectieverzoek van een opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden melden bij de Arbeidsinspectie. Naar aanleiding van deze melding kan de Arbeidsinspectie de werkwijze voor het werving- en selectiebeleid van de opdrachtgever controleren.

Het is nu afwachten op de behandeling van dit wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting medio 2024 in werking treden. Let op: daarna krijgen organisaties een termijn van 1 á 2 jaar om aan de nieuwe regels te voldoen.

Op 14 september 2023 zal The Legal Company een Masterclass verzorgen die in het teken staat van discriminatie op de werkvloer en de risico’s die daaruit voortvloeien. Wilt u meer informatie ontvangen over deze masterclass? Of heeft u een vraag over bovenstaande onderwerp? Neem direct contact op met de juristen van The Legal Company via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.

mr. Hella Vercammen