De aanbiedingsplicht van de vaste urenomvang, hoe zat het ook al weer?

Loonvorderingen zijn altijd vervelende kwesties om over te procederen. Toch komen ze veel voor en heeft een werknemer het recht om tot vijf jaar terug loon te vorderen. Recent heeft de Kantonrechter Haarlem zich over deze uitspraak gelaten.

In deze zaak ging het om een vordering op grond van het op 1 januari 2020 in werking getreden artikel 7: 628a lid 5 BW.  Op grond van dit artikel bent u als  werkgever gehouden om bij een oproepovereenkomst die een jaar heeft geduurd, aan de werknemer een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Het urenaanbod moet worden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren door de oproepkracht.

In deze uitspraak had de werkgever dat niet gedaan en vorderde de werknemer alsnog betaling van die gemiddelde uren waarvoor zij wel een aanbod had moeten krijgen.  De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werknemer zich niet beschikbaar had gehouden voor de bedongen arbeid over die uren en daarom geen recht op betaling zou hebben. Dit verweer gaat echter niet op!

Sterker nog, de kantonrechter is van oordeel dat voor de berekening van de uren omvang moet worden gekeken naar het jaar waarover het gemiddelde had moeten worden berekend als er wel een aanbod zou zijn gedaan. Een andere uitleg zou namelijk tot gevolg hebben dat een werkgever zou kunnen profiteren van het niet aanbieden van een vaste urenomvang, omdat de werkgever in loop der jaren de werknemer minder is gaan oproepen. Dat kan in ieder geval niet de bedoeling zijn geweest van dit wetsartikel. En de werkgever moet dus alsnog het loon betalen over deze uren, vermeerderd met een wettelijke verhoging.  Een flinke kostenpost en zonder dat hier iets tegenover heeft gedaan.

Praktische handreiking

Doe iedere medewerker die bij u in dienst is op basis van een oproepovereenkomst na iedere twaalf maanden een schriftelijk aanbod! En laat de medewerker hierop altijd per email reageren. Dus ook als de medewerker zou aangeven dat hij geen gebruik wil maken van het aanbod en op oproepbasis wil blijven werken.

Heeft u zelf gerelateerde vragen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke aanbiedingsbrief of de emailwisseling met uw werknemer? Dan kunt u altijd contact opnemen met de juristen van The Legal Company door te bellen naar 020 345 0152 of te mailen naar info@thelegalcompany.nl

mr. Marit Mulder