Gebruik ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst afgestraft door Kantonrechter!

In de recente rechtszaak van 24 februari 2022 oordeelt de kantonrechter dat de intrekking van de Schipholpas wegens een strafrechtelijke vervolging van Menzies werknemer, geen rechtsgeldig ontbindende voorwaarde is. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen:  4. Medewerker ontvangt de Schipholpas. Deze overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang van rechtswege indien en zodra aan de Werknemer door de daartoe bevoegde instantie geen Schipholpas, nodig voor de uitoefening van zijn werkzaamheden, meer wordt verstrekt dan wel de Schipholpas wordt ingetrokken of ingenomen.

Ontbinding pas mogelijk wanneer strafrechtelijke schuld is bewezen.
Het intreden van de ontbindende voorwaarde leunt in het onderhavige geval op de strafrechtelijke verdenking, als gevolg waarvan de Schipholpas van werknemer is ingetrokken. Het enkele feit dat werknemer wordt verdacht van een strafbaar feit, vormt echter – vanwege de in Nederland geldende onschuldpresumptie en gelet op de uitdrukkelijke ontkenning van werknemer iets met drugssmokkel te maken te hebben – onvoldoende rechtvaardiging voor een beëindiging van het dienstverband. Datzelfde geldt voor de intrekking van de Schipholpas als gevolg van de tegen werknemer gerezen verdenking. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het gebruik van de ontbindende voorwaarde in het onderhavige geval strijdig is met het Nederlandse ontslagstelsel. Hierbij weegt tevens mee dat niet uit te sluiten is dat er op termijn, als het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, (weer) inhoud aan de arbeidsovereenkomst kan worden gegeven.

Let wel, geen recht op loondoorbetaling en ook geen wedertewerkstelling om ander werk te gaan doen!
Uiteraard hoef je dan niet het loon door te betalen omdat de intrekking van de pas niet voor rekening en risico komt van de werkgever. De verzochte wedertewerkstelling in de bedongen arbeid werd daarom ook afgewezen. Immers stond vast dat de werknemer zijn functie zonder geldige Schipholpas niet kon verrichten.

Bij veroordeling wel ontbinding mogelijk.
Indien de werknemer uiteindelijk wel wordt veroordeeld waardoor de Schipholpas ook niet meer verstrekt kan worden, is ontbinding uiteraard wel gerechtvaardigd en legitiem. Reden te meer om wel zo’n ontbindende voorwaarde aan te houden maar verstandig mee om te gaan bij het gebruik ervan. Raadpleeg een jurist zodra u gebruik zou willen maken van een ontbindende voorwaarde in uw arbeidsovereenkomst.

Zowel het opstellen ervan als het gebruik ervan in een voorkomend geval is specialistisch werk. Onze arbeidsrechtjuristen zijn gespecialiseerd en kunnen u daar goed bij helpen. Neem direct contact met ons door te mailen naar info@thelegalcompany.nl, te bellen naar 020-3450152 of ons contactformulier in te vullen. We bellen of mailen u dan binnen 24 uur terug.

Wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp en van alle andere relevante actualiteiten voor het bedrijfsleven omtrent arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht en juridische tips & tricks ontvangen van onze ondernemingsjuristen? Meld u hier aan voor The Legal Alert!

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen