Werkgevers: laat geen geld liggen – check uw ziektedossiers!

U heeft inmiddels vast iets meegekregen over het regeerakkoord dat er nu ligt. Wat betreft de plannen over de arbeidsmarkt wil ik er één uitlichten. Want als dat er doorheen komt, kan het opeens snel gaan en voor u het weet, bent u te laat. Het gaat over de “Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer”. Die regeling is er nu voor alle werkgevers. PVV, NSC, VVD en BBB hebben het voornemen om de regeling te beperken tot de “kleine werkgevers”, dat wil zeggen de werkgevers die tot 25 werknemers in dienst hebben.

 

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst?

Check dan de dossiers van al uw werknemers die 104 weken of langer ziek zijn, waarvan het dienstverband nog niet is geëindigd.

Want als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kunt u als werkgever het dienstverband met de zieke werknemer beëindigen met een vaststellingsovereenkomst, of ontslag aan vragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kunt u als werkgever de betaalde transitievergoeding nu nog terugkrijgen van het UWV.

 

Voorwaarden compensatie bij langdurig zieke werknemers

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • u heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

U kunt de aanvraag voor compensatie bij langdurig zieke werknemer nu nog uiterlijk 6 maanden na betaling van de transitievergoeding indienen via het werkgeversportaal van het UWV. Het UWV beoordeelt op grond van de aanvraag of u in aanmerking komt voor de compensatie. En hoe hoog deze compensatie is. Om de hoogte van de compensatie te berekenen, kijkt het UWV naar het volgende:

  • de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na 104 weken ziekte;
  • de periode van een eventuele verlenging van de loondoorbetalingsperiode omdat u een loonsanctie van UWW hebt gekregen, telt niet mee voor de berekening;
  • de transitievergoeding die u hebt betaald aan de werknemer.

Zorg dus dat u het dienstverband met de zieke werknemer beëindigt als dat nog niet is gebeurd. En vraag op tijd de compensatie aan bij UWV voordat het misschien te laat is. Er is kans dat u dat als “grote” werkgever straks niets meer terugkrijgt, en dat zou jammer zijn.

Heeft u vragen over ziekte dossiers, of heeft u vragen of hulp nodig over de manier waarop de arbeidsovereenkomst met zieke werknemers kan worden beëindigd, laat het ons weten via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152. De ondernemingsjuristen van The Legal Company helpen u graag verder!

mr. Dietrich Loos