De haken en ogen van ontslag op staande voet

Gevolgen ontslag werknemer


We zien het in de praktijk regelmatig misgaan bij werkgevers: een werknemer op staande voet ontslaan. Deze ontslagvorm wordt gezien als het ultimum remedium vanwege de vergaande gevolgen die het met zich meebrengt voor de werknemer. Het ontslag geldt namelijk met onmiddellijke ingang, waardoor de werknemer per direct geen salaris meer ontvangt. Ook ontvangt een werknemer in dergelijke gevallen geen transitievergoeding en komt hij niet in aanmerking voor een WW-uitkering.


Voorwaarden


Gelet op deze vergaande gevolgen is er sprake van een terecht en correct gegeven ontslag op staande voet enkel sprake indien er is voldaan aan een drietal cumulatieve voorwaarden. Allereerst dient er sprake te zijn van een dringende reden. De wet noemt een aantal specifieke dringende reden en daarbij komt dan ook dat als je hiertoe over wil gaan als werkgever dat de dringendheid zowel objectief als subjectief moet kunnen worden vastgesteld. Daarnaast dient de dringende reden onverwijld te worden medegedeeld aan de werknemer nadat deze de werkgever bekend is geworden. Tot slot moet het ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven aan de werknemer, maar in de regel mag de werkgever wel enkele dagen in acht nemen voor het verrichten van noodzakelijk onderzoek naar de dringende reden of het inwinnen van juridisch advies.

Het moeilijke van deze voorwaarden is dat je als werkgever zorgvuldig en voortvarend moet handelen. En die combinatie blijft voor veel werkgevers lastig. Daarbij komt ook nog eens dat de (mondeling) medegedeelde reden van het ontslag fixeert en de bewijslast van de werkgever bepaalt. Dat betekent dan weer dat je in de schriftelijke bevestiging niet meer kan opnemen dan je mondeling aan de werknemer hebt medegedeeld. En eenmaal gegeven blijft gegeven. Er bestaat geen juridische mogelijkheid om het ontslag op staande voet in te trekken.


Gevolgen werkgever onterecht gegeven ontslag op staande voet


Het geven van ontslag op staande voet kan je als werkgever duur komen te staan indien de werknemer het ontslag vervolgens aanvecht bij de rechter. De werknemer moet dit echter wel doen binnen 2 maanden na het ontslag. Indien de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is verleend, kan hij de arbeidsovereenkomst herstellen. Hierdoor dient de werkgever de werknemer weer toe te laten op werk en dient hij het loon dat de werknemer is misgelopen (inclusief de wettelijke rente) met terugwerkende kracht te betalen, al dan niet met toekenning van enkele vergoedingen. Indien de werknemer berust in het ontslag dan is er sprake van ontslag op initiatief van de werkgever en is de werkgever ten minste de transitievergoeding verschuldigd. Daarnaast kan de werknemer verzoeken om een vergoeding vanwege het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Tot slot kan aan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend Dat komt omdat een ontslag op staande voet zonder dringende reden, altijd zal leiden tot de beoordeling dat je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld! En de hoogte van de billijke vergoeding kan behoorlijk oplopen, omdat bij de bepaling van deze vergoeding alle omstandigheden van het geval worden mee gewogen.

Neem als werkgever dan ook altijd de voorwaarden in acht voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet en neem bij twijfel hierover contact op met de ondernemingsjuristen van The Legal Company via info@thelegalcompany.nl, bel ons via 020-345 0152 of neem contact op via onderstaande button.De do’s en dont’s van ontslag op staande voet


Op 29 juni 2023 organiseert The Legal Company een masterclass ‘Ontslag op staande voet: de valkuilen en lessen‘. In deze ontbijtsessie worden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk alle juridische aspecten van het ontslag op staande voet besproken en nemen we u mee aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en praktische tips.

Na deze masterclass weet u waar u op moet letten bij het geven van een ontslag op staande voet. En bent u up-to-date met do’s en dont’s van deze manier van afscheid nemen van werknemers.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!