Verbod op vergaderen vanuit de auto?

De mobiele telefoon is volop in het nieuws. Zo leidt het smartphoneverbod op school tot meer gezelligheid maar ook tot veel praktische problemen. De smartphone in de auto is nu ook in het nieuws. Het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid (SWOV) doet iedere twee jaar onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Drie op de vier automobilisten gebruiken hun telefoon weleens tijdens de rit. Voor het eerst is er nu ook onderzoek gedaan naar vergaderen in de auto. Dat fenomeen heeft sinds corona een grote vlucht genomen. Vorige maand zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd en het blijkt dat één op de vijf automobilisten wel eens vergadert tijdens het autorijden.

 

Mogen werknemers bellen of vergaderen tijdens het autorijden?

Bellen of vergaderen in de auto is alleen toegestaan als de telefoon in de houder zit. Bellen tijdens het rijden – met je telefoon in de hand of geklemd tussen schouders en oor – is wettelijk verboden. Per 1 maart 2024 is de boete voor het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden verhoogd naar € 420,-. Bellen of vergaderen in de auto mag dus wél als de telefoon in de houder zit. Toch verbieden steeds meer grote organisaties het vergaderen vanuit de auto. Tijdens een vergadering kunnen de emoties immers hoog oplopen. Het is gevaarlijk om je aandacht bij het verkeer te houden en tegelijkertijd te vergaderen, zegt ook Veilig Verkeer Nederland in een reactie.

 

Bent u als werkgever verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt?

Als uw werknemer een ongeluk krijgt tijdens het vergaderen in de auto dan kunt u daar medeverantwoordelijk voor worden gehouden als blijkt dat de telefoon niet in de houder zat. De werkgever wordt geacht daar regels of beleid voor op te stellen als hij weet heeft van het mogelijk vergaderen vanuit de auto. En dat kan al snel worden aangenomen als het binnen het bedrijf gebruikelijk is dat er vanuit de auto wordt (mee-) vergaderd. Als de mobiele telefoon in de houder zit tijdens een ongeval, kunt u als werkgever niet verantwoordelijk worden gehouden, want daar zit immers geen verbod op. Dan nog is het goed om als werkgever na te denken hoe u binnen uw bedrijf om wilt gaan met het vergaderen vanuit de auto.

 

Kunt u als werkgever het vergaderen in de auto verbieden?

Dat kan. Steeds meer grote bedrijven hebben regels ingesteld waarbij het handsfree vergaderen vanuit de auto verboden is. Sommige bedrijven staan het (al of niet kort) vergaderen vanuit de auto wel toe, maar dan zonder het gebruik van de camera. Het is verstandig om hier beleid op te maken. U kunt de regels toevoegen aan een huishoudelijk reglement of aan een mobiliteits- of auto reglement. De ondernemingsjuristen van The Legal Company helpen u daar graag bij. Heeft u vragen over het bovenstaande of over arbeidsvoorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.

mr. Dietrich Loos