Het ideale juristen team voor het MKB

Wij zijn uw multidisciplinair en full-service juridisch team voor maatwerk, advies en bijstand met snelle responstijden. Eén plek waar u voor al uw grote en kleine juridische vragen terecht kunt.

The Legal Company ondersteunt u als MKB ondernemer op dagelijks basis met de beleving van een eigen juridische afdeling. We bieden u de luxe van dagelijkse juridisch sparringmomenten of checks, iets dat normaal alleen haalbaar is voor de grotere bedrijven. Deze service voor het MKB is hard nodig, omdat de wetgever nou eenmaal geen onderscheid maakt bij de naleving van de wet tussen grote bedrijven en MKB bedrijven.

We zijn gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken, Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Billijke vergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, Overgang onderneming, Ontslag statutair directeur.

Ondernemingsrecht (Rechtspersonen & vennootschapsrecht)

Fusies en Overnames, Reorganisaties, Aandeelhoudersovereenkomsten, Advisering bij geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, Due Diligence onderzoeken, Geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, financieringsovereenkomsten, Koopovereenkomst aandelen, advies inrichting statuten, Directiereglement, Managementovereenkomst, RvT of RvC reglementen.

Verbintenissenrecht

Commerciële Handelscontracten, Samenwerkingsovereenkomst, Joint Venture overeenkomst, Licentieovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Geheimhoudingsovereenkomst, Huurovereenkomsten, Software- en IT overeenkomsten.

Privacyrecht

Advies en controle AVG, Privacy compliance, Privacy-verklaringen, Privacy-statements, Cookie-statements, Webformulieren en toestemming, Verwerkersregister, Verwerkersovereenkomst, Verwerkersbepalingen in algemene voorwaarden, ondersteuning bij Datalekken en contact met Autoriteit Persoonsgegevens, intern Privacybeleid, Data Privacy Impact Assessments (DPIA), Functionaris Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheidsrecht b2b

Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Advies over inbreuken, Advies over registreren van rechten, Licentieovereenkomsten, Overdrachten intellectuele eigendomsrechten.

Huurrecht (vastgoed) b2b

Huur Kantoor- en bedrijfsruimte, Winkelruimte, Huurcontracten, Opzegging, Ontruimingsbescherming.

Wat zijn de voordelen van een samenwerking met ons kantoor?

   • We werken kosten transparant dus u krijgt altijd een overzichtelijke offerte van ons.
   • We hanteren redelijke uurtarieven die lager zijn dan de advocatuur, maar wel hetzelfde resultaat geven (zeer deskundig advies en maatwerk).
   • Wij zitten dicht op uw business en onze insteek is dus heel pragmatisch.
   • Wij werken graag multidisciplinair samen en wéten dus wanneer we de bal moeten doorspelen als uw kwestie nog een andere specialist nodig heeft. Denk een fiscalist, een accountant, een mediator, een pensioenadviseur, een verzekeringsadviseur of een notaris bijvoorbeeld.

Welke diensten leveren wij?

   • Bijstand en maatwerk advies op alle zakelijke rechtsgebieden op offerte basis.
   • Bijstand en maatwerk advies op alle zakelijke rechtsgebieden op abonnementsbasis.
   • Masterclasses geheel afgestemd op u als MKB ondernemers.
   • Nieuwsbrief met relevante juridische ontwikkelingen voor MKB ondernemers.

Wat klanten van ons vinden

Kwaliteit gewaarborgd