De Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten, wat houdt dit precies in?

De Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten was al door de internetconsulatie ronde gegaan. Deze wet heeft tot doel werknemers met een tijdelijk contract of oproepbaan meer zekerheid te geven over hun loon én rooster.

Om die reden is er voor gekozen om de regels aan te scherpen, zodat oproepkrachten voor structureel werk in principe een vast contract krijgen. Flexibel werk zal er ook in de toekomst blijven. In de toekomst mag flexwerk echt alleen nog voor opvang van “Piek en Ziek”.

Wat gaat deze wet concreet met zich meebrengen?

  • het afschaffen van nul-urencontracten;
  • oproepcontracten alleen nog voor studenten en scholieren;
  • introductie van het basiscontract

Voor het basiscontract is van belang dat de maximaal overeengekomen arbeidsomvang niet meer dan 130% van de minimaal overeengekomen arbeidsomvang mag bedragen. De minimaal overeengekomen arbeid is daarbij gegarandeerd, bijvoorbeeld 16 uur per week. De maximaal overeengekomen arbeid mag dan niet meer dan afgerond 21 uren bedragen.

Om werkgevers te stimuleren om te gaan werken met een basiscontract, is het voornemen om het basiscontract voor onbepaalde tijd onder de lage WW-premie te brengen.

De termijn van zes maanden (tussenpoos) verandert in een administratieve vervaltermijn van vijf jaar. Deze termijn van vijf jaar geldt straks ook bij uitzenden in fase A en B. Hiermee moeten zogenaamde draaideur constructies tot het verleden gaan behoren.

Deze nieuwe en toekomstige wet is NIET controversieel verklaard en dat betekent dat ondanks het feit dat er in Nederland nu een demissionair kabinet is, dit wetsvoorstel in beginsel “gewoon” kan worden behandeld door de Tweede Kamer.

Vermoedelijk zal de behandeling pas na de verkiezingen kunnen plaatsvinden. Uiteraard houden wij op de hoogte over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet en de exacte invulling daarvan.

Heeft u vragen over wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met de ondernemingsjuristen van The Legal Company via 020 345 0152 of mail naar info@thelegalcompany.nl

mr. Marit Mulder