Kent u als werkgever de nieuwe Wet seksuele misdrijven al? Lees hier wat u moet regelen.

Op 19 maart 2024 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die op 1 juli 2024 (!) in werking treedt, ter vervanging van de oude zedenwet. Deze nieuwe wet maakt alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar onder de noemer van verkrachting. Zedenadvocaten vrezen dat vervolging voor verkrachting te snel gaat plaatsvinden, dit vanwege de vaak verwarrende communicatie rondom seksualiteit.

Drempelverlagende werking.
De nieuwe wet zal naar verwachting de drempel voor het doen van aangifte verlagen, omdat meer gedragingen nu als strafbaar worden beschouwd. Ook wordt seksueel intimiderend gedrag in het openbaar strenger bestraft.

Bewijslast in hiërarchische verhoudingen
Vanaf 1 juli 2024 heeft deze wetgeving ook invloed op het arbeidsrecht, waarbij seksuele intimidatie en handelingen binnen hiërarchische verhoudingen/afhankelijkheidsrelaties sneller als strafbaar worden beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de leidinggevende. De inherente ongelijkheid beïnvloedt de wil van de betrokkenen, aldus de wetgever. Denk dan bijvoorbeeld aan een leidinggevende die een seksuele relatie met een ondergeschikte heeft. Dit vereist alertheid van zowel werkgevers als werknemers, omdat strafrechtelijke consequenties mogelijk zijn.

Criteria voor de situatie voor seksuele relaties tussen collega’s (zonder hiërarchische verhouding) zijn overigens nog niet duidelijk vastgelegd.

Wat kunt u binnen uw organisatie nu regelen?
Om binnen uw organisatie voorbereid te zijn, adviseren wij om duidelijke voorlichting te geven en voorschriften op te stellen die seksuele intimidatie en seksuele handelingen binnen afhankelijkheidsrelaties verbieden. Overtreding van deze voorschriften kan leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers dienen een helder beoordelingskader te hanteren, waarbij normen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag voor alle werknemers duidelijk moeten zijn. Voer er ook actief beleid op en houd dit levend.

Op zoek naar deskundig advies over het opstellen van dergelijke heldere voorschriften? Of bent u op zoek naar advies met betrekking tot een seksuele relaties of grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s? De ondernemingsjuristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd in dit onderwerp en helpen u graag. Neem direct contact op door te mailen naar info@thelegalcompany.nl of te bellen naar 020-345 0152.

Masterclass Word intern vertrouwenspersoon in 1 dag – 27 juni 2024
Elk organisatie is wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan haar werknemers. Toch kan een werknemer zomaar geconfronteerd worden met vervelende situaties zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Met de training ‘Word vertrouwenspersoon in één dag’ draagt u bij aan een veilige en vertrouwde omgeving binnen de organisatie.

Tijdens deze training leert mr. Hella Vercammen (gecertificeerd vertrouwenspersoon nr. 2473) u onderscheid te maken tussen ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen en arbeidsconflicten. U leert ongewenste omgangsvormen te herkennen, hoe het kan worden voorkomen en de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard leert u hoe u uw rol van vertrouwenspersoon moet invullen.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier!

 

mr. Hella Vercammen