Geen zelfreflectie en dossieropbouw: alle zeilen bijzetten of de wind in de zeilen hebben?

Op grond van artikel 7:669 lid 3 sub g van het BW kan een arbeidsovereenkomst door de rechter  worden beëindigd als “er sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat het van de werkgever in alle redelijkheid niet meer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst langer te laten voortduren”. Dat lijkt misschien simpel, maar het is een zware toets.

Twee rechterlijke uitspraken: Leidt een gebrek aan zelfreflectie tot een verstoorde arbeidsrelatie?

In de eerste uitspraak toont een werknemer geen zelfreflectie en communiceert moeizaam. Na een ziekteperiode en een mislukte mediation worden partijen het niet eens over een verbeterplan. Als de werkgever aankondigt de arbeidsovereenkomst te gaan beëindigen, meldt de werknemer zich weer ziek. Het beroep van de werkgever op disfunctioneren en verwijtbaar handelen van de werknemer vindt de rechter onvoldoende. Uiteindelijk ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst wél op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Zo komt er wel een einde aan de arbeidsovereenkomst.

In een andere uitspraak is er volgens de rechter geen sprake van verwijtbaar handelen van de werknemer als een scheepskapitein tijdens de reis naakt ligt te zonnen op het dek en zich (tegen betaling) door matrozen laat masseren. De kapitein wordt bij terugkomst aangesproken op zijn gedrag. De werknemer besefte volgens de werkgever niet dat zijn gedrag ontoelaatbaar was en had een totaal gebrek aan zelfreflectie. De rechter vond het naakt zonnen en de massages ongewenst gedrag van een kapitein. Zulk gedrag tast het gezag van een kapitein aan en het past ook niet in de huidige tijd. Maar de rechter vond hier dat de kapitein nog wel een laatste kans verdiende. Zijn gedrag was eerder jarenlang getolereerd door zijn werkgever én de kapitein had nu beloofd ermee te stoppen. Er was geen sprake van een (duurzaam) verstoorde arbeidsrelatie, aldus de rechter. Er komt dus geen einde aan de arbeidsovereenkomst.

Conclusie en Tips

Beide werknemers toonden geen zelfreflectie. De ene wordt ontslagen en de andere krijgt nog een laatste kans. Hoe kan dat? Het verschil zat in het opbouwen van een goed dossier en de verbeterkansen die je als werkgever aanbiedt.

Tip 1

Leg de gesprekken die je met elkaar voert altijd schriftelijk vast. Dat kan gewoon door het sturen van een e-mail met een verslag.

Tip 2

Als de medewerker niet goed functioneert: spreek hem erop aan en stel een verbeterplan op.

Voor beide tips kan het op tijd inroepen van juridische ondersteuning verstandig zijn!

Ontdek de do’s en dont’s bij ziekmelding van werknemer bij een verstoorde arbeidsrelatie tijdens onze masterclass op 14 september!

Bent u benieuwd naar de juiste stappen bij ziekmeldingen van werknemers in gevallen van verstoorde arbeidsrelaties? The Legal Company nodigt u uit voor een boeiende ontbijtsessie ‘Ziekmelding van werknemer bij een verstoorde arbeidsrelatie’. Of het nu gaat om werknemers met of zonder zelfreflectie, deze sessie biedt inzichten in alle cruciale juridische aspecten van ziekmeldingen binnen dit complexe kader.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontrafelen we de complexiteit en delen we waardevolle kennis over wetgeving, jurisprudentie en praktische tips. Na de masterclass bent u volledig up-to-date en in staat om op de juiste zaken te letten bij ziekmeldingen tijdens verstoorde arbeidsrelaties. Mis deze kans niet om uw expertise te vergroten en uw organisatie effectief te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

mr. Dietrich Loos