Goed voornemen voor 2023: stel een vertrouwenspersoon aan!

Veiligheid voor werknemers op de werkvloer speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en steeds meer zaken bij de rechter gaan over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Weet u als werkgever wat daar de consequenties van zijn en hoe u hier het beste mee om kunt gaan?

Op grond van de Arbowet moeten werkgevers beleid voeren met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA beleid  staat voor het voorkomen van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en seksuele intimidatie. Het hebben van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van het beleid dat u als werkgever kan voeren!

In een recente uitspraak uit de zomer van 2022 spreekt de kantonrechter Leiden zich uit over een situatie van grensoverschrijdend gedrag. Wat was daar aan de hand?

 

Feiten van de zaak


In deze zaak bleek het aannemelijk dat een geschorste werknemer grensoverschrijdend gedrag of respectloos heeft gehandeld door tijdens een bedrijfsfeest een been van een vrouwelijke collega op te tillen en daar een likkende beweging bij te maken.  Daarnaast meldden diverse werknemers dat de geschorste werknemer hen drugs had aangeboden.

Zoals in de bedrijfscode vastgelegd, worden ongewenste omgangsvormen niet getolereerd door de werkgever. Werknemer is dan ook terecht geschorst voor zijn gedragingen op het bedrijfsuitje.

 

Oordeel rechter


De kantonrechter oordeelt dat de belangen van werkgever zwaarder wegen dan die van de werknemer, met name omdat er vier verklaringen zijn van werknemers op grond waarvan de rechter het aannemelijk acht dat werknemer zich grensoverschrijdend of respectloos heeft gedragen op het bedrijfsfeest. Dit is in strijd met de bedrijfscode. Ook acht de rechter het aannemelijk dat werknemer tegen twee collega’s opmerkingen heeft gemaakt die wezen op het aanbieden van drugs.

 

Interne meld- en klachtenprocedure en interne vertrouwenspersoon


Het is belangrijk dat werknemers altijd vertrouwelijk een melding moeten kunnen doen bij een intern vertrouwenspersoon. Onder andere om onnodige escalaties van de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en daarmee als werkgever aansprakelijkheidsclaims te kunnen afweren.

Een werkgever dient dus adequaat en aantoonbaar op te treden tegen ongewenst en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het aanstellen van een intern vertrouwenspersoon en het hebben van een interne meld- en klachtenprocedure is hierbij een must.

The Legal Company verzorgt op 19 januari 2023 de Masterclass ‘Word intern vertrouwenspersoon in 1 dag.’ Daarmee kunt u situaties zoals deze uit de jurisprudentie van de zomer van 2022 voorkomen.

Wat leert u tijdens onze Masterclass?

  • Praktische basiskennis om te gebruiken als vertrouwenspersoon
  • Voorbeelden uit de jurisprudentie en onze praktijk
  • Technieken om op de juiste wijze het opvang en vervolggesprek aan te gaan met het slachtoffer en deze keuzes te laten maken

Voor meer informatie over de masterclass en aanmelden: klik hier!

Wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp en van alle andere relevante actualiteiten voor het bedrijfsleven omtrent arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht en juridische tips & tricks ontvangen van onze ondernemingsjuristen? Meld u hier aan voor The Legal Alert!

mr. Hella Vercammen