Praktijkvoorbeeld van de maand: Iedereen (alsnog) een vakdiploma halen?!

Iedere maand selecteren onze ondernemingsjuristen een interessante, leuke en/of bijzondere zaak uit hun eigen rechtspraktijk om deze vervolgens met jullie te delen. Deze maand vertellen we over een zaak van een klant van ons, een schoonmaak ondernemer. Deze had onlangs een nieuw object verworven na een her-aanbesteding. Op grond van de door de verliezende werkgever verstrekte gegevens had de winnende opdrachtgever een overzicht gemaakt, omdat niet voor alle werknemers een overname verplichting leek te bestaan Achteraf blijkt de verliezende partij niet al de juiste gegevens heeft overlegd en dat heeft vervelende gevolgen gehad voor de overnemende partij. Die had al nieuwe mensen aangenomen…

Iedereen die een beetje bekend is met de Schoonmaak CAO zal direct  “ARTIKEL 38!” roepen.

Artikel 38 is de overnamebepaling bij contractwisseling. Daarin is onder meer opgenomen dat werknemers die tenminste 18 maanden werkzaam zijn op het object én een door de branche erkend diploma hebben, moeten worden overgenomen door de nieuwe partij.

In artikel 36 van de Schoonmaak CAO is opgenomen dat alle werknemers in hun eerste jaar een basis (vak)vakdiploma moeten halen. Je zou dus denken dat alle werknemers die overgenomen worden al een (vak)diploma hebben. Niets is minder waar…

In artikel 38 staat ook een uitzondering op de diploma eis opgenomen: de medewerker die al vóór 1 januari 2012 werkzaam is in de schoonmaak hoeft niet over een (vak) diploma te beschikken maar gaat wél mee over.

Doordat er in de schoonmaak vaak wordt gewisseld van werkgever, hebben werknemers veel verschillende werkgevers en gaat er regelmatig wat mis in de administratie. De nieuwe werkgever houdt niet altijd de juiste anciënniteitsdatum goed bij en controleert niet altijd goed of werknemers in het bezit zijn van een vakdiploma. In onze zaak had de verliezende partij verkeerde gegevens doorgegeven. Na veel tijd, moeite en gesprekken bleek na twee maanden dat de werknemer toch al vóór 2012 in de schoonmaak werkte. Dit toonde de werknemer aan de hand van de pensioenoverzichten van het Pensioenfonds aan. Artikel 38 bepaalt dat de werknemer dan alsnog over gaat en dat de verliezende partij de schade aan de nieuwe partij moet vergoeden. Maar de tijd en energie die de nieuwe partij hieraan besteed heeft, krijg je nooit allemaal vergoed. KAN DAT VOORKOMEN WORDEN?

TIP: INVENTARISEER minimaal één keer per jaar of al je werknemers het vakdiploma hebben. Besteed speciale aandacht aan medewerkers die al lang werkzaam zijn in de schoonmaak -waarvan je vermoed al vóór 2012- :

  • Hebben ze een vakdiploma, niets aan de hand.
  • Als ze géén vakdiploma hebben laat ze dan alsnog een vakdiploma halen. Hoe meer vakkennis, hoe beter.
  • Als ze geen vakdiploma hebben, en het niet kunnen of willen halen, dan moet je aan kunnen tonen dat ze al vóór 1 januari 2012 in de schoonmaak werkzaam zijn. Vaak hebben ze zelf geen oude arbeidsovereenkomst of loonstroken meer uit die tijd. Dus hoe bewijs je dat dan? TIP: laat de medewerker een overzicht opvragen bij het Pensioenfonds in de schoonmaak, daarin kun je het nagaan.

Het is uiteindelijk in het belang van alle partijen dat werknemers mee overgaan bij een her-aanbesteding. De werknemers houden hun vertrouwde (werk)locatie, de verliezende partij houdt geen medewerker over om te (her-) plaatsen en de nieuwe partij neemt ervaren medewerkers over. Als iedereen gediplomeerd is, gaat er minder mis, bij een overname en op de werkvoer!

Masterclass Contractwisselingen in de schoonmaak – 5 oktober 2023

In de praktijk ontstaan, met grote regelmaat, ingewikkelde juridische discussies over contractwisseling situaties op grond van artikel 38 van de cao.

Tijdens de masterclass ‘Contractwisselingen in de schoonmaak’ op 5 oktober leggen de arbeidsrecht experts uit hoe u door middel van de juiste stappen (volgens de recente cao, wetgeving en rechtspraak) probleemloos een contractwisseling kunt realiseren.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier!

mr. Dietrich Loos