Niet melden van nevenwerkzaamheden: not done!

Al ruim een half jaar, sinds de invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 mag een werkgever zijn werknemers niet meer verbieden om voor een andere werkgever te werken.

Maar daar staat wel wat tegenover… Werknemers moeten namelijk transparant zijn tegen hun werkgever in het kader van hun mogelijk andere betaalde of onbetaalde werkzaamheden die zij uitvoeren. Over deze transparantie oordeelt het Hof Den Bosch in een uitspraak van 1 december 2022.

Feiten van de zaak


Het ging om een werknemer die in dienst was bij een vliegtuigindustrie bedrijf. Binnen zijn functie moest hij veel zakelijke reizen maken. Zijn werkgever verwachtte wel dat elke werknemer een formulier invulde om eventuele nevenwerkzaamheden te vermelden.

De werknemer meldde in 2014 op een formulier dat hij vertaalwerkzaamheden uitvoerde voor het familiebedrijf van zijn partner. In 2016 vulde hij wederom in dat hij vertaalde voor dat bedrijf. De werkgever kwam er echter in 2021 achter dat de werknemer sinds 2015 stond ingeschreven als General Manager en statutair directeur van dat familiebedrijf. Het niet melden hiervan vond de werkgever niet integer en transparant.

Op basis van het voorgaande ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen (de e-grond) met toekenning van een transitievergoeding en geen billijke vergoeding. Hiertegen ging de werknemer in hoger beroep.

De beoordeling

Het hof oordeelde dat er geen verbod gold op nevenwerkzaamheden, maar dat de werknemer wel verplicht was om deze werkzaamheden te melden. De formulieren die werknemer van 2014 t/m 2020 invulde waren niet compleet naar waarheid ingevuld, omdat hij verzweeg dat hij General Manager was en voor de helft eigenaar van het familiebedrijf. Het hof ging daarom mee met het oordeel van de kantonrechter en achtte het schenden van de meldplicht door werknemer als verwijtbaar.

Conclusie

Er komt steeds meer jurisprudentie over deze nieuwe wet. Kort en goed mogen werknemers nevenwerkzaamheden verrichten, maar een werkgever kan nevenwerkzaamheden wél verbieden op basis van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Werknemers moeten in ieder geval altijd open en transparant zijn jegens hun werkgever over de nevenwerkzaamheden die zij uitvoeren.

Kom in actie!


Het is van groot belang om dit goed vast te leggen in een arbeidsovereenkomst en de Personeelsgids of Reglementen Handboek. Ook is het verstandig om uw werknemers een brief toe te sturen met een formulier waarin zij hun nevenwerkzaamheden kunnen vermelde, zo voldoen de werknemers aan hun meldplicht! De ondernemingsjuristen van The Legal Company kunnen u met al deze zaken van dienst zijn. Neem direct contact op door te mailen naar info@thelegalcompany.nl of te bellen naar 020 3450152.

Wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp en van alle andere relevante actualiteiten voor het bedrijfsleven omtrent arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht en juridische tips & tricks ontvangen van onze ondernemingsjuristen? Meld u hier aan voor The Legal Alert!

mr. Hella Vercammen