Hoe bouw je aan een gezonde werkomgeving?

In een ideale setting werkt iedereen met plezier, hetzij vanuit huis of op kantoor, met biologische maaltijden en een harmonieuze atmosfeer. Eerlijkheid en humor zijn de norm, en ziekteverzuim is zeldzaam. Maar helaas is dit (nog?) niet de realiteit. Hoewel we streven naar een gezonde werkomgeving, kan ziekteverzuim altijd een rol kan spelen.

De juridische aspecten rondom ziekteverzuim zijn complex. De commissie Octas heeft op verzoek van de minister het Nederlandse stelsel onderzocht en in februari haar bevindingen gepubliceerd, waarin drie opties worden voorgesteld:

1. Behoudende aanpak: De bestaande wet- en regelgeving wordt aangepast met enkele wijzigingen, zoals het wegnemen van het onderscheid tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Een loongerelateerde uitkering afhankelijk van het           arbeidsongeschiktheidspercentage. Een verlaging van de toelatingsdrempel van 35% naar 25% arbeidsongeschiktheid. Een verplichte deelname van ZZP’ers aan een publieke regeling op sociaal minimumniveau.

2. Focus op werkbehoud: Deze benadering stelt alles in het werk om werknemers weer aan het werk te krijgen, zelfs na de initiële twee jaar van ziekteverzuim. Hierbij worden nog eens drie tot vijf jaar toegevoegd om zieke werknemers te helpen bij het vinden van een baan tegen 70% van hun laatstverdiende loon.

3. Gelijke behandeling voor allen
: Deze optie omvat een basisuitkering op minimumniveau voor alle werkenden, inclusief ZZP’ers, ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage. Geen aanvullende toeslagen meer. Werknemers worden verplicht zich te verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte, terwijl ZZP’ers deze verzekering als optie hebben. De eenvoud van deze regeling is een voordeel ten opzichte van het huidige ingewikkelde stelsel.

Het valt op dat geen van deze voorstellen de duur van de tweejarige loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers aanpakt. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers met de lange duur van deze verplichting, wat aangeeft dat naast een eenvoudiger stelsel ook verkorting van deze periode noodzakelijk en wenselijk is. Dit zou leiden tot meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, wat op zijn beurt resulteert in meer tevreden en gezonde werknemers én een gezonde werkomgeving.

Wil je meer informatie over het creëren van een gezonde werkomgeving? Kom dan naar de Masterclass ‘Bouwen aan een gezonde werkomgeving’, georganiseerd door ondernemingsjuristen Marit Mulder en Dietrich Loos tijdens een ontbijtsessie op donderdag 18 april om 8.15 uur bij The Legal Company in Amstelveen.

Tijdens deze masterclass worden de uitdagingen besproken die je kunt tegenkomen bij het streven naar een gezonde werkomgeving, zoals ziekmeldingen, conflicten op de werkvloer en verstoorde arbeidsrelaties, en hoe deze op een constructieve manier kunnen worden opgelost. Jouw eigen inbreng wordt hierbij zeer op prijs gesteld.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

mr. Dietrich Loos