Onze expertises

Een degelijk juridisch advies heeft altijd drie
kwaliteitsnormen:

 1. Kennis van veranderende wetgeving en rechtspraak
 2. Kennis van nieuwe oplossingsrichtingen
 3. Kennis van uw casus specifieke situatie

Deze drie normen mogen niet ontbreken in ons werk. Het is ons vak om dagelijks kennis te nemen van de laatste wetten en rechtspraak en nieuwe oplossingen te bedenken. Natuurlijk zijn al onze juristen universitair gediplomeerd als meester in de rechten. Zij volgen doorlopend
postacademisch onderwijs om op de hoogte te blijven. U kunt erop vertrouwen dat wij flink doorvragen zodat we in uw casus optimaal maatwerk en de beste oplossing kunnen leveren.

Op alle onderstaande zakelijke rechtsgebieden leveren wij u zowel op offertebasis als
abonnementsbasis, degelijk maatwerk advies en juridische bijstand. Ook werken wij nauw samen met andere disciplines en reiken we fiscale, notariële of verzekeringsdeskundigheid aan van onze vaste partners indien nodig.

We zijn gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken, Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Billijke vergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, Overgang onderneming, Ontslag statutair directeur.

Ondernemingsrecht (Rechtspersonen & vennootschapsrecht)

Fusies en Overnames, Reorganisaties, Aandeelhoudersovereenkomsten, Advisering bij geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, Due Diligence onderzoeken, Geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, financieringsovereenkomsten, Koopovereenkomst aandelen, advies inrichting statuten, Directiereglement, Managementovereenkomst, RvT of RvC reglementen.

Verbintenissenrecht

Commerciële Handelscontracten, Samenwerkingsovereenkomst, Joint Venture overeenkomst, Licentieovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Geheimhoudingsovereenkomst, Huurovereenkomsten, Software- en IT overeenkomsten.

Privacyrecht

Advies en controle AVG, Privacy compliance, Privacy-verklaringen, Privacy-statements, Cookie-statements, Webformulieren en toestemming, Verwerkersregister, Verwerkersovereenkomst, Verwerkersbepalingen in algemene voorwaarden, ondersteuning bij Datalekken en contact met Autoriteit Persoonsgegevens, intern Privacybeleid, Data Privacy Impact Assessments (DPIA), Functionaris Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheidsrecht b2b

Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Advies over inbreuken, Advies over registreren van rechten, Licentieovereenkomsten, Overdrachten intellectuele eigendomsrechten.

Huurrecht (vastgoed) b2b

Huur Kantoor- en bedrijfsruimte, Winkelruimte, Huurcontracten, Opzegging, Ontruimingsbescherming.

The Legal Safe abonnement

Wij bieden ook juridische bijstand en maatwerk advies aan in abonnementsvorm tegen een aantrekkelijke korting op de uurtarieven van onze juristen.

Voordelen van onze Legal Safe abonnementen:

 

   • U krijgt een aantrekkelijke korting van 10% op het normale uurtarief van onze juristen.
   • U kunt de betaling spreiden via een maandelijkse abonnementsfee.
   • U ontvangt ieder kwartaal een gespecificeerd overzicht van de gespendeerde tijd en de stand van uw rechtsbijstand budget.