Hella

AVG compliance anno 2024: vergeet u de (pre-)DPIA niet?!

AVG compliance anno 2024: vergeet u de (pre-)DPIA niet?!

In januari van dit jaar kreeg een creditcardbedrijf een boete van €150.000,- opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘de AP’). De reden? Ze gebruikten op grote schaal persoonsgegevens van klanten zonder voorafgaand een wettelijk verplichte Data...

Lees meer
Het tijdperk van ingrijpende tracking cookies is voorbij…

Het tijdperk van ingrijpende tracking cookies is voorbij…

Sinds 1 januari 2024 is Google al gestart met het uitfaseren van third-party cookies in zijn Chrome-browser. Browsers zoals Microsoft Edge, Safari en Firefox waren Google al voor maar de meest gebruikte browser Google Chrome bleef nog achter. Dit initiatief van Google...

Lees meer
Kan AI zoals ChatGPT de jurist vervangen?

Kan AI zoals ChatGPT de jurist vervangen?

Tegenwoordig kun je er niet meer omheen… Artifical Intelligence (AI) wordt gezien als dé oplossing voor efficiënt werken, maar er zijn ook gevaren. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben daarom zeer recent op 9 december 2023 een voorlopig...

Lees meer
Word vertrouwenspersoon in één dag!

Word vertrouwenspersoon in één dag!

Bent u geïnteresseerd in het creëren van een veilige werkomgeving? Wilt u de vertrouwenspersoon worden die uw organisatie nodig heeft? Dan hebben we goed nieuws! Onze Masterclass "Word Vertrouwenspersoon in 1 dag" is precies wat u nodig heeft. De vertrouwenspersoon en...

Lees meer
Pas op bij het screenen van sollicitanten

Pas op bij het screenen van sollicitanten

25 procent van de werkgevers controleert de sociale media van een sollicitant.  Het is daarbij van cruciaal belang dat werkgevers aandacht besteden aan de privacyregels. Het is namelijk niet altijd toegestaan om sociale media profielen van sollicitanten te screenen…...

Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid een persoonlijk voordeel?

Bestuurdersaansprakelijkheid een persoonlijk voordeel?

In deze Hoge Raad uitspraak kwam naar voren dat gronden uit artikel 2:248 lid 4 BW voor matiging van het bedrag waarvoor de bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, beperkt zijn tot hetgeen in dat artikel staat. Meer gronden zijn er niet en de...

Lees meer
Algemene voorwaarden. De grootste valkuilen

Algemene voorwaarden. De grootste valkuilen

Algemene voorwaarden zijn voor bedrijven de beste manier om gemakkelijk hun eigen rechtspositie veilig te stellen. Echter er zijn een aantal valkuilen die ervoor zorgen dat u géén beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden;1. Niet van toepassing verklaren. Stap 1 is...

Lees meer
Niet melden van nevenwerkzaamheden: not done!

Niet melden van nevenwerkzaamheden: not done!

Al ruim een half jaar, sinds de invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 mag een werkgever zijn werknemers niet meer verbieden om voor een andere werkgever te werken. Maar daar staat wel wat tegenover… Werknemers moeten...

Lees meer
Goed voornemen voor 2023: stel een vertrouwenspersoon aan!

Goed voornemen voor 2023: stel een vertrouwenspersoon aan!

Veiligheid voor werknemers op de werkvloer speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en steeds meer zaken bij de rechter gaan over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Weet u als werkgever wat daar de consequenties van zijn en hoe u hier het beste mee...

Lees meer
De oneerlijke informatie-uitwisseling bij contractwisseling

De oneerlijke informatie-uitwisseling bij contractwisseling

Regelmatig buigen wij ons als gespecialiseerd juristenkantoor voor de schoonmaakbranche over contractwisselingsproblematiek bij schoonmaakondernemers. In onderstaande geanonimiseerde casus schets ik waar de pijnpunten zitten. In dit artikel geef ik ook aan op welke...

Lees meer
Heeft u uw franchisecontract(en) al gewijzigd?

Heeft u uw franchisecontract(en) al gewijzigd?

Deadline voor het aanpassen van de Franchisecontracten De wet Franchise geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle lopende en nieuwe franchiseovereenkomsten. Door een overgangstermijn van 2 jaar betekent dit dat franchisegevers hun franchisecontract(en) moeten hebben...

Lees meer
Let op Wijzigingen voor stichting door WBTR

Let op Wijzigingen voor stichting door WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar betekent dit dat uw stichting snel allerlei dingen moet veranderen? Lees in het artikel hieronder over de WBTR en de actiepunten die...

Lees meer
Thuiswerken: 3 juridische vragen beantwoord

Thuiswerken: 3 juridische vragen beantwoord

Er hebben in Nederland nog nooit zoveel mensen thuisgewerkt als nu, als gevolg van het coronavirus. Dit lijkt niet geheel van tijdelijke aard te zijn. Uit ANWB-onderzoek blijkt dat 60% van de werkenden na de crisis twee of meer thuiswerkdagen wil behouden. Daarbij...

Lees meer
Ontslag werknemer in 2020 niet soepeler geworden

Ontslag werknemer in 2020 niet soepeler geworden

Het bedrijfseconomisch ontslag en het ontslag op persoonlijke gronden (i-grond) van een vaste werknemer is er in 2020 niet soepeler op geworden. Dit wegens de NOW ontslagboete, de extra toets vanwege Corona bij het UWV en de nieuwe i-ontslaggrond die geldt vanaf 1...

Lees meer
Een half jaar WAB: wat zijn de eerste ervaringen?

Een half jaar WAB: wat zijn de eerste ervaringen?

Welke invloed heeft de WAB gehad op het bedrijfsleven? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft de doelstelling om de verschillen tussen vast- en flexwerk te verkleinen. Onder vast werk vallen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en onder...

Lees meer
De crisis te lijf met algemene voorwaarden

De crisis te lijf met algemene voorwaarden

We hebben door het coronavirus helaas te maken met een recessie van historische omvang. Volgens cijfers van het CBS vreest bijna de helft van de bedrijven de coronacrisis niet te overleven. Om nog maar niet te spreken van de liquiditeitskrapte die er gaat ontstaan...

Lees meer
Wetsvoorstel WHOA: kans of bedreiging?

Wetsvoorstel WHOA: kans of bedreiging?

Al jarenlang is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna WHOA) in de maak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft dit wetsvoorstel medio vorig jaar ingediend bij de Tweede Kamer. Op 26 mei 2020 is de wet met algemene stemmen aangenomen door de tweede...

Lees meer
The NOW 2.0

The NOW 2.0

Finally, our Dutch Minister Koolmees announced on the 20th of May 2020 that the NOW regulation (emergency bridging measure to preserve employment, subsidy of wage costs Dutch employees) will be extended by another 3 months, starting in June, July or August 2020. From...

Lees meer
De NOW 2.0

De NOW 2.0

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft vandaag (20 juni 2020) met ‘tweede noodpakket banen en economie’ dat de NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20%...

Lees meer
Dutch legal post-corona crisis actions

Dutch legal post-corona crisis actions

Consumer confidence has never dropped so fast and the IMF expects an economic downfall of 7% due to the corona epidemic. Revenues will therefore structurally decline after May 2020, while financial Dutch government support (such as the NOW regulation) will eventually...

Lees meer
De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo snel gedaald en het IMF verwacht een economische krimp van 7% door de corona epidemie. De omzet zal dus na mei 2020 structureel minder worden terwijl de overheidssteun (zoals de NOW regeling) zal wegvallen. Om continuïteit van...

Lees meer
Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

De afgelopen weken introduceerde de regering veel wijzigingen en uitbreidingen voor de -in allerijl opgemaakte- financiële regelingen m.b.t. het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat u door alle bomen het bos nog kan zien hebben wij de belangrijkste veranderingen op...

Lees meer
NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In onze eerste blog van de tweeluik...

Lees meer
NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In deze eerste blog van een tweeluik,...

Lees meer
De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

In deze zaak is een ontslag op staande voet mislukt, als je het bekijkt vanuit de werkgever, door een te late fax aan de Rechtbank. Een fax? Ja een fax! Op het fax verzendbericht stond dat het verzoekschrift tot vernietiging van een ontslag op staande voet was...

Lees meer
Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Wij snappen dat u bij de jaarwisseling niet direct stilstaat bij alle wetswijzigingen. Wij hebben om die reden voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste nieuwe wetgeving voor het MKB, die geldt vanaf 1 januari 2020. Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) Hier hebben...

Lees meer
WAB: 8 actiepunten voor schoonmaakondernemers

WAB: 8 actiepunten voor schoonmaakondernemers

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het arbeidsrecht gaat daardoor op een aantal punten ingrijpend veranderen. Het is nu tijd om te kijken welke stappen u moet ondernemen om WAB proof te opereren én om ongewenste situaties te voorkomen. Wij...

Lees meer
WAB: 9 belangrijkste actiepunten werkgevers

WAB: 9 belangrijkste actiepunten werkgevers

Zoals in eerdere bijdragen van ons beschreven treedt vanaf 1 januari aanstaande de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Met nog iets meer dan een maand te gaan is het nu tijd om te kijken welke stappen u moet ondernemen om WAB proof te opereren én om...

Lees meer
Slapende dienstverbanden: slecht werkgeverschap

Slapende dienstverbanden: slecht werkgeverschap

Vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad eindelijk antwoord gegeven in de ‘slapers-kwestie’. Hoge Raad vindt slapende dienstverbanden een vorm van slecht werkgeverschap. In dit artikel beschrijven wij de vijf meest belangrijke aandachtspunten omtrent beëindiging van...

Lees meer
Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Het onderwerp van dit artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de nieuwe regels omtrent ontslag en de transitievergoeding. De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond die het waarschijnlijk makkelijker maakt om medewerkers op persoonlijke gronden te...

Lees meer

Vakpartners

Voor de schoonmaak:

- Clean Totaal

Voor accountants:

- Accountancy Vanmorgen