Welkom in Nederland en bij ons kantoor in Amstelveen

Zaken doen in Nederland is een slimme zet. Het ondernemersklimaat in Nederland is, ook vanuit een juridisch én fiscaal perspectief, optimaal en flexibel. Ons kantoor kenmerkt zich door de typische Nederlandse cultuur van flexibiliteit, openheid en nuchterheid. Wij zijn gewend om internationaal te opereren en we reageren snel op uw vragen. Onze internationale klanten zijn zeer tevreden over onze persoonlijke en ontzorgende aanpak. We werken op offertebasis of abonnementsbasis.

The Legal Company ontzorgt de totale lifecycle van uw Nederlandse vestiging

1. Start up fase

In deze fase ondersteunen wij u bij de noodzakelijke vennootschapsrechtelijke en administratieve handelingen bij de opstart, zoals:

  • Kiezen en oprichten van de beste rechtsvorm voor uw Nederlandse vestiging
  • Opstellen van bedrijfsdocumenten zoals statuten en andere reglementen, contracten
  • Registratie Nederlandse entiteit, bestuurders, volmachten bij Nederlandse Kamer van Koophandel*
  • Registratie belastingdienst en lokale autoriteiten, etc.*
  • Opstarten van de boekhouding en de administratie*
  • Afsluiten van verzekeringen*
  • Fiscaal optimalisatie advies*

2. Going concern fase

In deze fase ondersteunen wij u met de nodige going concern (juridische en fiscale) acties zoals:

  • Arbeidsovereenkomsten en documentatie
  • Toepasbaarheidscontrole verplichte collectieve arbeidsovereenkomsten en pensioenfondsen
  • Naleving van de Arbo-regels*
  • Loonadministratie en belastingen*
  • Werkgevers- en bedrijfsverzekeringen*
  • Leaseauto regelgeving
  • 30%-regelingen
  • Werkvergunningen
  • Detacheringscontracten
  • Huur- of koopovereenkomst onroerend goed
  • Commerciële contracten, verkoop- of aankoopcontracten, onderaannemers, distributiecontracten, etc.
  • Algemene verkoop- of inkoopvoorwaarden
  • Vennootschapsadministratie zoals notulen, bestuurs- of aandeelhoudersbesluiten
  • Naleving van verplichte algemene en meer specifieke wet- en regelgeving gerelateerd aan uw branche zoals: AVG, productenwetten, vergunningen, CAO & pensioenfondsen, contractenrecht etc.

*Wij zijn uw verbindingspartner naar belastingadviseurs, notarissen, accountants, verzekeringsagenten etc.

3. Expansie of liquidatiefase

In deze fase groeit uw onderneming of stopt (gedeeltelijk) met haar activiteiten. Ook in deze fase blijven wij u juridisch ondersteunen met:

  • Juridisch due diligence onderzoek bij overnames
  • Opstellen van koopovereenkomsten, intentieverklaring en geheimhoudingsovereenkomsten
  • Reorganisatie / ontslag werknemers
  • Uitbreiding of beëindiging van (commerciële) contracten
  • Opheffen van uw onderneming en uitschrijving Kamer van Koophandel en Belastingdienst, afwikkeling van de boekhouding etc.*

Juridische en fiscale voordelen van zaken doen in Nederland

  • Nederland kent een flexibel ondernemings- en vennootschapsrecht
  • Nederland heeft een aantrekkelijk fiscaal klimaat
  • Nederland volgt graag de Europese regels van de vrije markt waardoor ze de ultieme poort is naar de rest van Europa
  • De meeste branches in Nederland kennen een eerlijk speelveld voor ondernemers door de collectieve arbeidsovereenkomsten (met de salarissen en toeslagen) en eerlijke, heldere nationale (fiscale) wetgeving
  • Nederland is trots op haar onafhankelijke rechtspraak en professionele rechters
  • We hebben eerlijke en snelle gerechtelijke procedures

Wat klanten van ons vinden

We zijn gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken, Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Billijke vergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, Overgang onderneming, Ontslag statutair directeur.

Ondernemingsrecht (Rechtspersonen & vennootschapsrecht)

Fusies en Overnames, Reorganisaties, Aandeelhoudersovereenkomsten, Advisering bij geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, Due Diligence onderzoeken, Geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, financieringsovereenkomsten, Koopovereenkomst aandelen, advies inrichting statuten, Directiereglement, Managementovereenkomst, RvT of RvC reglementen.

Verbintenissenrecht

Commerciële Handelscontracten, Samenwerkingsovereenkomst, Joint Venture overeenkomst, Licentieovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Geheimhoudingsovereenkomst, Huurovereenkomsten, Software- en IT overeenkomsten.

Privacyrecht

Advies en controle AVG, Privacy compliance, Privacy-verklaringen, Privacy-statements, Cookie-statements, Webformulieren en toestemming, Verwerkersregister, Verwerkersovereenkomst, Verwerkersbepalingen in algemene voorwaarden, ondersteuning bij Datalekken en contact met Autoriteit Persoonsgegevens, intern Privacybeleid, Data Privacy Impact Assessments (DPIA), Functionaris Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheidsrecht b2b

Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Advies over inbreuken, Advies over registreren van rechten, Licentieovereenkomsten, Overdrachten intellectuele eigendomsrechten.

Huurrecht (vastgoed) b2b

Huur Kantoor- en bedrijfsruimte, Winkelruimte, Huurcontracten, Opzegging, Ontruimingsbescherming.