De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

Het komt steeds vaker voor dat standaard concurrentiebedingen zonder adequate motivering in contracten worden opgenomen. Werknemers worden daadwerkelijk aan deze concurrentiebedingen gehouden, omdat werkgevers hen niet willen verliezen. Dit komt doordat werkgevers moeilijker nieuwe werknemers kunnen vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft om die redenen aangekondigd dat zij het  concurrentiebeding gaan hervormen en zo hopen zij het nodeloos gebruik van concurrentiebedingen tegen te gaan.
Het inzetten van een concurrentiebeding wanneer daar geen goede reden voor is, is volgens Minister Van Gennip (SZW) namelijk onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de (krappe) arbeidsmarkt. 
Om deze reden is Van Gennip van plan om een aantal wijzigingen voor te stellen met betrekking tot het concurrentiebeding:

  1. Er zal een wettelijk limiet worden gesteld aan de duur ervan, bijvoorbeeld 12 maanden.
  2. Er zal een specifieke en gemotiveerde geografische beperking worden vereist, bijvoorbeeld binnen een straal van 50 km rondom een bepaald gebied, met een motivering waarom dit nodig is.
  3. Werkgevers zullen ook voor vaste contracten het zwaarwegende bedrijfsbelang van het concurrentiebeding moeten motiveren. Dit vereiste geldt nu wel voor contracten voor bepaalde tijd, maar zal als het aan het kabinet ligt worden uitgebreid naar contracten voor onbepaalde tijd.
  4. Als een werknemer vertrekt bij zijn werkgever en gebonden blijft aan het concurrentiebeding, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze vergoeding zal een percentage zijn van het laatstverdiende loon. Hierdoor zullen werkgevers beter nadenken voordat ze een concurrentiebeding opnemen en afdwingen.


Verwacht wordt dat het wetsvoorstel met betrekking tot het concurrentiebeding eind 2023 zal worden voorgelegd voor internetconsultatie. The Legal Company houdt u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen over dit onderwerp. Om goed voorbereid te zijn, kunt u er nu al voor zorgen dat eventuele concurrentiebedingen in ieder geval in uw bepaalde tijd contracten juridisch goed zijn geformuleerd. Neem direct contact op met de juristen van The Legal Company via telefoonnummer 020 345 0152 of stuur een e-mail naar info@thelegalcompany.nl.