Pas op bij het screenen van sollicitanten

25 procent van de werkgevers controleert de sociale media van een sollicitant.  Het is daarbij van cruciaal belang dat werkgevers aandacht besteden aan de privacyregels. Het is namelijk niet altijd toegestaan om sociale media profielen van sollicitanten te screenen…

Uit de AVG en UAVG volgen meerdere belangrijke voorwaarden voor screening, zoals:

  1. Als werkgever moet je een gerechtvaardigd belang (legitieme reden) hebben voor de screening. Let op: eventuele toestemming van de sollicitant of werknemer is géén geldige grondslag voor screening.
  2. De screening is noodzakelijk. Dit is het geval als het doel niet met een ander, minder ingrijpend middel dan screening kan worden bereikt.
  3. Werkgever laat de sollicitant of werknemer vooraf weten dat er een screening plaatsvindt, welke gegevens worden onderzocht en waarom die gegevens relevant zijn voor de functie. Ook de uitkomsten van de screening moeten worden medegedeeld aan de sollicitant of werknemer.

Het screenen van een sollicitant door middel van sociale media checks kan worden gezien als een vorm van selectie van nieuw personeel. De Tweede Kamer heeft in het kader van eerlijke selectie op 14 maart 2023 een wetsvoorstel aangenomen over de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’. Dit om een arbeidsmarkt te creëren waarin talent het belangrijkste kenmerk is van een kandidaat-werknemer, en zodat de kansen gelijk verdeeld zijn. De wet treedt naar verwachting medio 2024 in werking, en zal tot gevolg hebben dat werkgevers met minstens 25 werknemers een wervingsbeleid moeten herzien of opstellen.

Uit resultaten van een onderzoek van Tilburg University blijkt dat organisaties tot op heden weinig methoden gebruiken om sollicitanten gelijke kansen te geven. De aankomende wetgeving zet, volgens hoofdonderzoeker Djurre Holtrop, nu al organisaties aan tot het verbeteren van hun werving-en-selectieprocessen.

Op zoek naar deskundig advies bij het opstellen of herzien van uw wervingsbeleid? De ondernemingsjuristen van The Legal Company kunnen u hierbij helpen. Wij kunnen u helpen een beleid te ontwikkelen dat niet alleen aan de nieuwe wettelijke eisen voldoet, maar ook de diversiteit en inclusie in uw organisatie bevordert. Neem direct contact met ons op via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.

mr. Hella Vercammen