Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Nee,  in beginsel niet want bij ziekte geldt een opzegverbod!

Recent hebben echter de Rechtbank Utrecht, sector Kanton, op 4 april 2024 en de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton op 25 april 2024, geoordeeld dat de zieke werknemer toch kon worden ontslagen.

Beide werknemers werken (toevallig) bij een schoonmaakbedrijf en hebben zich ziek gemeld. En beide werknemers gaan ondanks herhaalde uitnodigingen voor gesprekken en waarschuwingen voor de mogelijke gevolgen, het contact met de werkgever uit de weg.

In Utrecht is er nog wel wat contact, maar in Rotterdam krijgen zowel de werkgever als de bedrijfsarts op geen enkele wijze contact met de werknemer.

Opschorten van het loon en zelfs een loonstop zorgen er ook niet voor dat de werknemers gaan reageren.

De werkgever uit Utrecht kiest vervolgens voor een ontslag op staande voet. De werkgever uit Rotterdam kiest voor een ontbinding.

En beide worden toegewezen! Waarom?

In Rotterdam geldt er weliswaar een opzegverbod vanwege de ziekte, maar de werknemer verliest deze opzegbescherming omdat zij haar medewerking aan re-integratie weigert en de werkgever de betaling van het loon heeft gestaakt

In Utrecht zegt de Kantonrechter terecht dat vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dat het niet nakomen van verplichtingen in het kader van ziekte en re-integratie door de werknemer op zichzelf een ontslag op staande voet niet rechtvaardigen. Echter in dit specifieke geval, onder meer het feit dat er geen enkele reactie kwam en dat de werknemer was gewaarschuwd voor het ontslag op staande voet en daarbij een laatste kans was geboden, is de situatie ernstig genoeg om wél een staande voet te rechtvaardigen.

Heeft u een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie of waarmee u het contact bent verloren? Neem contact op met de juristen van The Legal Company, zodat wij met u kunnen meedenken over een passende oplossing. Bel ons via 020 354 0152 of mail naar info@thelegalcompany.nl

mr. Marit Mulder