The Legal Company gedekt onder uw rechtsbijstandverzekering

Uw eigen externe juridische specialist in plaats van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Onder uw rechtsbijstandverzekering kunt u uw zaak ook door The Legal Company laten uitvoeren. Wij leveren gespecialiseerde rechtsbijstand op verschillende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht.

Als ondernemer en als consument met een rechtsbijstandverzekering bent u nimmer verplicht om een jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar te kiezen. Dat kan als gedwongen winkelnering aanvoelen. U mag altijd uw eigen juridisch gemachtigde of een advocaat kiezen die niet in dienst is van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In welke gevallen zijn de kosten van de externe jurist gedekt door rechtsbijstandsverzekeraar?

Het recht om gedekt te zijn voor de kosten van een externe jurist is neergelegd in een Europese richtlijn en is verwerkt in de Nederlandse wet ‘Wft (Wet financieel toezicht)’. In de volgende gevallen heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat de kosten van een externe jurist worden gedekt:

  1. De werkzaamheden in een tegen u aangespannen rechtszaak of administratieve procedure;
  2. De werkzaamheden indien u zelf een rechtszaak of administratieve procedure moet aanspannen;
  3. Bij buitengerechtelijke bemiddelingsprocedures (zoals onderhandelen en schikken) ter voorkoming van de rechtszaak of administratieve procedure.

Voor elke fase die kan leiden tot een procedure heeft u dus het recht om zelf uw jurist te kiezen. Het Nederlandse KiFiD (klachteninstituut voor financiële dienstverleners) is het hiermee eens, zolang er maar sprake is van een ‘conflict’. Voor rechtsbijstand verzekerden in Nederland is dit dus goed nieuws.

 

Welke kosten worden precies door uw rechtsbijstandsverzekeraar gedekt?

Enkel de werkzaamheden die terug te herleiden zijn tot een gerechtelijke of administratieve procedure of het voorkomen daarvan (schikken en onderhandelen) vallen onder het recht op vrije advocaatkeuze en worden gedekt. Als u in eerste instantie werkt met een rechtsbijstandsjurist en u heeft het idee dat uw belangen niet optimaal worden gediend, dan is een second opinion bij een externe jurist (zoals The Legal Company) aan te raden.

Second opinion en preventieve juridische hulp van TLC kan uw dossier aanzienlijk versterken.

De kosten van zo’n second opinion kunnen mogelijkerwijs niet gedekt zijn, omdat deze advieswerkzaamheden niet direct gerelateerd zijn aan een procedure. Echter niet zelden levert dit een beter eindresultaat op in uw zaak. Een onafhankelijke mening van een externe gespecialiseerde jurist kan ertoe leiden dat u bijvoorbeeld juist wél moet procederen of extra vorderingen kan indienen daar waar de rechtsbijstandsjurist anders aangeeft. Wij hebben al meerdere malen meegemaakt dat wij er na een second opinion achter kwamen dat er bepaalde rechten en vorderingen niet waren meegenomen en er dus ook buitengerechtelijk geen aanspraak op was gedaan. Hierdoor was de zaak aanzienlijk zwakker gepresenteerd dan in werkelijkheid het geval was en werd procederen afgeraden. Toen er claims bij kwamen ging de rechtsbijstandsverzekeraar er plots wel mee akkoord om te procederen. Uiteraard hebben wij toen de procedure gedaan en heeft de verzekeraar de juridische kosten betaald. Uiteraard zullen wij ook eerlijk tegen u zeggen als uw zaak geen schijn van kans heeft, om u niet verder op kosten te jagen.

Verder raden wij onze preventieve juridische Legal Safe abonnementen aan.

Hierdoor regelen wij vóóraf dat u een sterker dossier krijgt door;

- Te zorgen dat uw contractuele afspraken beter worden vastgelegd zodat kunt terugvallen op dat contract en;

- u te souffleren op de achtergrond zodra u gaat communiceert met de wederpartij zodat u precies het goede zegt.

Dreigt een gerechtelijke of administratieve procedure of zit u er al midden in en heeft u liever externe juridische hulp of een second opinion nodig? Dan heeft u altijd het recht om zelf een juridische specialist, zoals The Legal Company, in te schakelen voor uw zaak.

Aanmeldprocedure (dreigende) rechtszaak of administratieve procedure door The Legal Company.

Zodra er een conflict of procedure dreigt (bijv. u krijgt een sommatie, inbreukbrief, boete opgelegd),  belt of mailt u ons en stuurt u uw polis aan ons op. We raden u aan om nog niets terug te sturen aan de wederpartij tenzij er een fatale termijn verloopt. We bespreken dan zo spoedig mogelijk uw zaak en kijken uw polis na voor de aanmeldprocedure en de dekking. Wij nemen dan na uw akkoord met onze opdrachtvoorwaarden, contact op met de rechtsbijstandsverzekeraar om uw zaak aan te melden en ons te stellen namens u als uw externe rechtsbijstandsjurist. Wij regelen dan uw proceskosten budget en zorgen dat dat zo hoog mogelijk is. We merken nog wel eens dat de verzekeraar een kleiner budget voorstelt dan waar u officieel recht op heeft. Ook dat houden wij dus in de gaten.

Welke procedures kan The Legal Company voor u voeren?

De juristen van The Legal Company kunnen u bijstaan in alle procedures bij de kantonrechter, zoals arbeidszaken, agentuurzaken, huurzaken en daarnaast alle handelszaken tot € 25.000,-. Ook kunnen we u helpen bij bezwaar en beroep in het bestuursrecht. Als u wilt weten of wij een bepaald type zaak voor u kunnen oppakken kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier. Na de aanmelding zal er binnen 24 uur (doordeweeks) contact met u worden opgenomen.

Wilt u hierover meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan contact op via onderstaande button, bel ons op 020-345 0152 of mail naar info@thelegalcompany.nl.

 

We zijn gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken, Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Billijke vergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, Overgang onderneming, Ontslag statutair directeur.

Ondernemingsrecht (Rechtspersonen & vennootschapsrecht)

Fusies en Overnames, Reorganisaties, Aandeelhoudersovereenkomsten, Advisering bij geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, Due Diligence onderzoeken, Geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, financieringsovereenkomsten, Koopovereenkomst aandelen, advies inrichting statuten, Directiereglement, Managementovereenkomst, RvT of RvC reglementen.

Verbintenissenrecht

Commerciële Handelscontracten, Samenwerkingsovereenkomst, Joint Venture overeenkomst, Licentieovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Geheimhoudingsovereenkomst, Huurovereenkomsten, Software- en IT overeenkomsten.

Privacyrecht

Advies en controle AVG, Privacy compliance, Privacy-verklaringen, Privacy-statements, Cookie-statements, Webformulieren en toestemming, Verwerkersregister, Verwerkersovereenkomst, Verwerkersbepalingen in algemene voorwaarden, ondersteuning bij Datalekken en contact met Autoriteit Persoonsgegevens, intern Privacybeleid, Data Privacy Impact Assessments (DPIA), Functionaris Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheidsrecht b2b

Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Advies over inbreuken, Advies over registreren van rechten, Licentieovereenkomsten, Overdrachten intellectuele eigendomsrechten.

Huurrecht (vastgoed) b2b

Huur Kantoor- en bedrijfsruimte, Winkelruimte, Huurcontracten, Opzegging, Ontruimingsbescherming.

Wat klanten van ons vinden

Kwaliteit gewaarborgd