De BAZ: Wetsvoorstel voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

We hebben er weer een nieuwe afkorting bij: de BAZ. Wat betekent dit?

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) publiceerde deze week het wetsvoorstel Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (de BAZ).

 

Wat zijn de voorwaarden van de BAZ?

Deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen/ZZP-ers kost straks maximaal 195 euro per maand.

Wie langer dan één jaar ziek is en géén minimumloon kan verdienen (ook niet door ander werk te doen), krijgt een uitkering. De uitvoering van de regeling ligt bij UWV.

De uitkering bedraagt dan 70% van de gemiddelde winst van de onderneming tot maximaal het minimumloon.

 

Opt-out mogelijkheid

Er bestaat een opt-out mogelijkheid. Wat betekent dat? Als een zelfstandige liever een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten, dan kan dat. Dan moet die eigen verzekering wel minimaal aan dezelfde voorwaarden voldoen als de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is dat het geval, dan kan de zelfstandige zich afmelden bij het UWV voor de verplichte BAZ verzekering.

De verzekeraar van de zelfstandige moet dan wel een ‘stabiliteitsbijdrage’ betalen aan het UWV.

De stabiliteitsbijdrage moet ervoor zorgen dat de opt-out niet ten koste gaat van de inkomsten van de publieke UWV-verzekering. De hoogte van de stabiliteitsbijdrage kan verschillen per verzekerde. Daar wordt door het kabinet en het Verbond van Verzekeraars een rekenformule voor gemaakt.

 

Internetconsultatie tot 23 juli 2024

Iedereen kan tot 23 juli 2024 commentaar geven op het wetsvoorstel via de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/wetbasisverzekeringarbeidsongeschiktheidzelfstandigen/b1

Op het moment van dit schrijven zijn er al 666 reactie binnen en dat is veel. Wat is er nu al te vinden aan reacties op het voorstel?

  • Er is kritiek op de korte wachttijd van één jaar. Er wordt geopperd aan te sluiten bij de wachttijd van twee jaar, net als bij de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers. Die eerste twee jaar zou de ZZP-er dan met een eigen opgebouwde spaarpot moeten zien door te komen.
  • De vereniging ZZP Nederland vindt de voorgestelde premie te hoog. Ze zetten een enquête uit onder de leden en zullen aan de hand van die uitslag een reactie plaatsen op de internetconsultatie.
  • Het is de vraag hoe het UWV deze nieuwe regeling uit kan gaan voeren, naast de huidige bezettings- en uitvoeringsproblemen waar het UWV al mee heeft te kampen.
  • Wanneer gaat de verzekering daadwerkelijk uitkeren, nu de voorwaarde is opgenomen dat de zelfstandige het minimumloon niet kan verdienen? Het UWV gaat voor die toets haar eigen systeem gebruiken dat ook bij de WIA wordt gebruikt. Daar is al kritiek op. In theorie is er met dat systeem voor bijna iedereen wel ergens geld mee te verdienen, waardoor er geen uitkering hoeft te worden verstrekt.

 

Wat nu?

Het is nu afwachten wat de resultaten van de internetconsultatie zullen zijn én wat de regering (tegen die tijd de nieuwe regering) daadwerkelijk met die commentaren gaat doen.

Het wetsvoorstel BAZ geeft in ieder geval aan dat deze regering vaart wil maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor ZZP-ers. Het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is onderdeel van de plannen van het kabinet om een gelijker speelveld te creëren tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek is ook al gekort. Zo wordt het door Den Haag ‘onaantrekkelijker” gemaakt om zelfstandige te zijn.

 

Ontbijtsessie ‘Wil de echte ZZP-er opstaan?’

Wilt u op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen die er spelen rondom ZZP-ers? Geef u dan op via deze link voor de ontbijtsessie “Wil de echte ZZP-er opstaan?” De huidige stand van zaken op 2 juli 2024.

Tijdens deze sessie zullen mr. Hella Vercammen en mr. Dietrich Loos u opheldering geven over de fiscale en juridisch status van de ZZP-er. Zo weet u waar u op moet letten als u een overeenkomst sluit met een ZZP-er.

Dit artikel is geplaatst op 20 juni 2024