Ondernemingsrecht

Brengt CO2 ook werk voor u met zich mee?

Brengt CO2 ook werk voor u met zich mee?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers gegevens verzamelen om te kunnen rapporteren over de reisbewegingen van hun personeel. Dit wordt door veel werkgevers(-organisaties) gezien als ongewenste regeldruk. Hieronder leest u meer over de regeling. Geldt de verplichting...

Lees meer
Kan AI zoals ChatGPT de jurist vervangen?

Kan AI zoals ChatGPT de jurist vervangen?

Tegenwoordig kun je er niet meer omheen… Artifical Intelligence (AI) wordt gezien als dé oplossing voor efficiënt werken, maar er zijn ook gevaren. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben daarom zeer recent op 9 december 2023 een voorlopig...

Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid een persoonlijk voordeel?

Bestuurdersaansprakelijkheid een persoonlijk voordeel?

In deze Hoge Raad uitspraak kwam naar voren dat gronden uit artikel 2:248 lid 4 BW voor matiging van het bedrag waarvoor de bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, beperkt zijn tot hetgeen in dat artikel staat. Meer gronden zijn er niet en de...

Lees meer
Wat u moet weten over het UBO-register

Wat u moet weten over het UBO-register

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Dit is de natuurlijke persoon (of zijn de natuurlijke personen) die de uiteindelijk belanghebbende is van een onderneming. Vanaf 27 september 2020 kunnen organisaties hun UBO inschrijven in het nieuwe UBO-register....

Lees meer
What you should know about the UBO register

What you should know about the UBO register

UBO is the abbreviation for ‘Ultimate Beneficial Owner’. This is the natural person (or persons, not a company) who is the ultimate beneficial owner of a company. As of September 27, 2020, Dutch companies can register their UBO in the new Dutch UBO Register. This is...

Lees meer
Let op Wijzigingen voor stichting door WBTR

Let op Wijzigingen voor stichting door WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar betekent dit dat uw stichting snel allerlei dingen moet veranderen? Lees in het artikel hieronder over de WBTR en de actiepunten die...

Lees meer
De crisis te lijf met algemene voorwaarden

De crisis te lijf met algemene voorwaarden

We hebben door het coronavirus helaas te maken met een recessie van historische omvang. Volgens cijfers van het CBS vreest bijna de helft van de bedrijven de coronacrisis niet te overleven. Om nog maar niet te spreken van de liquiditeitskrapte die er gaat ontstaan...

Lees meer
Wetsvoorstel WHOA: kans of bedreiging?

Wetsvoorstel WHOA: kans of bedreiging?

Al jarenlang is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna WHOA) in de maak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft dit wetsvoorstel medio vorig jaar ingediend bij de Tweede Kamer. Op 26 mei 2020 is de wet met algemene stemmen aangenomen door de tweede...

Lees meer
De NOW 2.0

De NOW 2.0

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft vandaag (20 juni 2020) met ‘tweede noodpakket banen en economie’ dat de NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20%...

Lees meer
Dutch legal post-corona crisis actions

Dutch legal post-corona crisis actions

Consumer confidence has never dropped so fast and the IMF expects an economic downfall of 7% due to the corona epidemic. Revenues will therefore structurally decline after May 2020, while financial Dutch government support (such as the NOW regulation) will eventually...

Lees meer
De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

De 10 belangrijkste juridische post-corona crisis acties

Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo snel gedaald en het IMF verwacht een economische krimp van 7% door de corona epidemie. De omzet zal dus na mei 2020 structureel minder worden terwijl de overheidssteun (zoals de NOW regeling) zal wegvallen. Om continuïteit van...

Lees meer
Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

De afgelopen weken introduceerde de regering veel wijzigingen en uitbreidingen voor de -in allerijl opgemaakte- financiële regelingen m.b.t. het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat u door alle bomen het bos nog kan zien hebben wij de belangrijkste veranderingen op...

Lees meer
NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

NOW en Ontslag, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In onze eerste blog van de tweeluik...

Lees meer
NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

NOW en loondoorbetaling, hoe zit het nou?

Momenteel bestaat er veel verwarring over de toekenning van de subsidie onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en onderwerpen als loondoorbetaling, flexwerkers en ontslagmogelijkheden. In deze eerste blog van een tweeluik,...

Lees meer
De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

De fax: uw rechtszaak kan er door slagen of falen.

In deze zaak is een ontslag op staande voet mislukt, als je het bekijkt vanuit de werkgever, door een te late fax aan de Rechtbank. Een fax? Ja een fax! Op het fax verzendbericht stond dat het verzoekschrift tot vernietiging van een ontslag op staande voet was...

Lees meer
Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Wij snappen dat u bij de jaarwisseling niet direct stilstaat bij alle wetswijzigingen. Wij hebben om die reden voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste nieuwe wetgeving voor het MKB, die geldt vanaf 1 januari 2020. Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) Hier hebben...

Lees meer
Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er

Inleiding Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers. Hij moet ervoor zorgen dat de werknemer een veilige werkomgeving heeft. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van ongevallen als hij zijn zorgplicht niet nakomt. Maar geldt...

Lees meer

Vakpartners

Voor de schoonmaak:

- Clean Totaal

Voor accountants:

- Accountancy Vanmorgen