Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding en relatiebeding. De Impact hiervan voor uw bedrijf en wat u nu moet weten!

Met maar liefst 3,1 miljoen werkenden gebonden aan een concurrentiebeding, is de kans groot dat ook u in uw arbeidsoverenekomst  één, meerdere of al uw werknemers hieraan wil houden. Meestal gebeurt dat in de vorm van een “standaardbepaling”.

Al heel lang wordt gesproken over verandering, maar die komt er nu aan. En met standaardbepalingen ga je er niet meer komen.

Het wetsvoorstel dat op 4 maart 2023 in internetconsultatie is gegaan, heeft flinke aanpassingen in petto. De komende zes weken mag hier nog wel op gereageerd worden.

Wat wordt er dan allemaal aangescherpt?

  1. Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar na het einde van een arbeidsovereenkomst van kracht blijven, anders is deze nietig.
  2. De specifieke geografische reikwijdte waarin de werknemer geen werkzaamheden mag verrichten als gevolg van het concurrentiebeding dient expliciet te worden vermeld;
  3. De specifieke motivering voor het concurrentiebeding (denk aan het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang) moet worden gemaakt voor elke arbeidsovereenkomst, dus ook voor onbepaalde tijd overeenkomsten. Zonder motivering is het concurrentiebeding nietig.
  4. Bij een beroep op het concurrentiebeding dient de werkgever een vergoeding aan de werknemer te betalen. Deze vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is. Als voorbeeld: als het beding gedurende 6 maanden wordt ingeroepen, heeft de werknemer recht op een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon.
  5. Uiterlijk één maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer laten weten of hij aan het beding wordt gehouden en voor welke duur. Voor die duur moet dan ook daadwerkelijk de vergoeding worden betaald.
  6. Er komt overgangsrecht over de reeds afgesloten arbeidsovereenkomsten met een concurrentiebeding.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u nu alvast meer weten of anticiperen, neem dan contact op met The Legal Company via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.