Wat u als accountant moet weten over de WTVA

Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht!

De nieuwe wet over Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt sinds 1 augustus 2022 een aantal belangrijke en wijzigingen en verplichtingen mee voor werkgevers. Hebben u en uw cliënten die al doorgevoerd in hun arbeidsovereenkomsten? In dit blog laten we weten waar u als accountantskantoor op moet letten voor nieuwe en bestaande overeenkomsten binnen de eigen organisatie en bij uw klanten. Want er is flink wat gewijzigd en geen sprake van overgangsrecht

De belangrijkste punten uit de nieuwe wet zijn

  • Verbod op nevenarbeid
  • Studiekostenverplichting
  • Informatieplicht
  • Voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Verbod op Nevenarbeid

In principe mogen werkgevers ‘nevenarbeid’ niet meer verbieden. Veel werkgevers verbieden het doen van ander werk door de werknemer bij een andere werkgever door middel van een nevenarbeid beding in de arbeidsovereenkomst. Door deze nieuwe wet zou dat dus, in beginsel, niet meer mogen. Alleen in uitzonderingssituaties zou een verbod op nevenarbeid alsnog afgesproken kunnen worden. Het nevenwerkzaamhedenbeding hoeft niet te verdwijnen uit de arbeidsovereenkomst, maar moet zeker worden aangepast. Laat dit dus checken!

Studiekostenverplichting

De “verplichte en noodzakelijke” studiekosten moeten door de werkgever betaald worden. Als de wet of de cao voorschrijft dat een werknemer een bepaalde opleiding moet volgen voor zijn studie, dan moet de daaraan te besteden tijd worden uitbetaald. Deze tijd dient dus te worden gezien als normale werktijd. Ook moet de scholing zoveel mogelijk gebeuren tijdens werktijd. Ditzelfde geldt ook als de studie binnen de algemene scholingsplicht valt en de opleiding, training of het onderwijs noodzakelijk is om het functioneren van de werknemer op peil te houden. Dit laatste maakt het soms vrij lastig om te beoordelen wanneer daar sprake van is. Er zijn nog maar weinig handvaten anders dan de memorie van toelichting en de rechtspraak uit het verleden (over studiekostenbedingen), hoewel die zich nog niet uitgelaten heeft over de nieuwe regels. Advies inwinnen over het opleidingsbeleid op kantoor en bij uw klanten is dus geen overbodige luxe.

Studiekostenbeding

Een studiekostenbeding, waarin geregeld wordt dat de studiekosten terugbetaald moeten worden bij een vroegtijdig vertrek van de werknemer, is op grond van deze wetgeving dus niet meer toegestaan voor wat betreft deze verplichte scholing. Dit komt bovenop de al strenge regels voor studiekostenbedingen. Als deze verkeerd zijn opgesteld zijn studiekosten helemaal niet meer terug te vragen na einde van het dienstverband. Een goede studiekostenovereenkomst is sinds de zomer dus van nog groter belang!

Informatieplicht

De werkgever moet de werknemer (in aanvulling op de al bestaande informatieverplichtingen naar werknemers) ook informatie verschaffen over arbeidstijden, verlofregelingen, proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, recht op scholing, arbeidsplaats (ook als dit niet 1 plaats is) en de procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband. De arbeidsovereenkomsten en personeelsgidsen moeten daarop worden aangepast tenzij dit al in de cao staat.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden flexkrachten

Als er sprake is van een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals bij oproepkrachten, moet de werkgever de werknemer ook schriftelijk informeren over de momenten waarop verplicht arbeid moet worden verricht, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren.

Ook moet voor de werknemer duidelijk zijn wanneer hij kan worden verplicht om arbeid te verrichten (voor welke referentie uren hij kan worden opgeroepen). De werkgever dient eveneens vast te leggen dat de werknemer een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Na 6 maanden werken mag de werknemer een verzoek doen voor een baan die meer zekere arbeidsvoorwaarden heeft. Let daarom extra op bij uw relaties die veel werknemers in de flexibele schil hebben of veel gebruik maken van nul uren contracten. Het aanpassen van die arbeidscontracten is essentieel.

WTVA-support nodig?

Wij begrijpen dat deze nieuwe wet vragen oproept, zoals de vraag of alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten binnen uw organisatie voldoen aan de WVTA (wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)?

De ondernemingsjuristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en helpen u graag bij het screenen inclusief aanbevelingen van de arbeidsovereenkomst (zonder cao) op de nieuwe wet voor € 250 ,- excl. BTW

Wilt u gebruik maken van deze actie of heeft u vragen/advies nodig? Neemt direct contact op door te bellen naar 020-345 0152 of vul het contactformulier in.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.