De juridische dienstverlener voor accountants-, fiscalisten- en administratiekantoren

Wij zijn ondernemingsjuristen gespecialiseerd in het ondersteunen van fiscalisten, accountants- en administratiekantoren bij interne juridische kwesties en klant gerelateerde juridische vragen. We leveren maatwerk advies en bijstand en hanteren snelle responstijden.

Regelmatig ontstaan er juridische vragen tijdens uw werk voor klanten. Dan is het comfortabel als u snel kunt bellen met een ondernemingsjurist en kunt sparren. Ook fijn als u de kwestie snel kan overdragen aan een jurist en kan blijven meekijken.

Dit alles is mogelijk via onderstaande juridische abonnementsservice speciaal voor fiscalisten, accountants- en administratiekantoren.

The Legal Safe support service

Tegen een vaste maandelijks fee zijn wij uw juridische afdeling en sparringpartner in alle juridische dossiers op uw kantoor.

 

Urenbundel per jaar 12 Uursbundel 24 Uursbundel 36 Uursbundel
Maandelijks tarief € 208,- ex btw € 416,- ex btw € 624,- ex btw

Juridisch maatwerk op offerte basis

We leveren juridisch maatwerk op basis van offertes met prijsindicaties.

Denk aan maatwerk contracten zoals onder andere:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Personeelshandboeken,
  • Overeenkomst van opdracht
  • Financieringsovereenkomsten
  • Aandeelhoudersovereenkomst
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Algemene voorwaarden en
  • Verwerkersovereenkomsten, etc.

Ook leveren we adviezen en bijstand op verschillende zakelijke rechtsgebieden.

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een:

  • CAO en Bpf werkingssfeeradvies
  • Advies over de optimale ondernemingsstructuur
  • Ontslag- en reorganisatieadvies
  • Overname advies en bijstand in onderhandelingen, etc.

We zijn gespecialiseerd in:

ARBEIDSRECHT

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken, Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Billijke vergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, Overgang onderneming, Ontslag statutair directeur.

ONDERNEMINGSRECHT (RECHTSPERSONEN & VENNOOTSCHAPSRECHT)

Fusies en Overnames, Reorganisaties, Aandeelhoudersovereenkomsten, Advisering bij geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, Due Diligence onderzoeken, Geheimhoudingsovereenkomst, Letter of Intent, financieringsovereenkomsten, Koopovereenkomst aandelen, advies inrichting statuten, Directiereglement, Managementovereenkomst, RvT of RvC reglementen.

VERBINTENISSENRECHT

Commerciële Handelscontracten, Samenwerkingsovereenkomst, Joint Venture overeenkomst, Licentieovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomst, Opdrachtovereenkomst, Geheimhoudingsovereenkomst, Huurovereenkomsten, Software- en IT overeenkomsten.

PRIVACYRECHT

Advies en controle AVG, Privacy compliance, Privacy-verklaringen, Privacy-statements, Cookie-statements, Webformulieren en toestemming, Verwerkersregister, Verwerkersovereenkomst, Verwerkersbepalingen in algemene voorwaarden, ondersteuning bij Datalekken en contact met Autoriteit Persoonsgegevens, intern Privacybeleid, Data Privacy Impact Assessments (DPIA), Functionaris Gegevensbescherming.

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT B2B

Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurders- en toezichthouders aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Advies over inbreuken, Advies over registreren van rechten, Licentieovereenkomsten, Overdrachten intellectuele eigendomsrechten.

HUURRECHT (VASTGOED) B2B

Huur Kantoor- en bedrijfsruimte, Winkelruimte, Huurcontracten, Opzegging, Ontruimingsbescherming.

Welke toegevoegde waarde en kwaliteit leveren wij aan fiscalisten, accountants- en administratiekantoren?

   • We zijn gewend om multidisciplinair samen te werken met accountants, administrateurs en fiscalisten, omdat we jullie taal spreken en weten wat er in deze sectoren speelt.
   • We wéten wanneer de bal teruggespeeld moet worden naar de accountant, de administrateur en de fiscalist.
   • Onze tarieven passen bij jullie branche en we werken met duidelijke offertes.
   • We zijn op de hoogte van wat er verandert in ons vakgebied.
   • PE scholing en tuchtrecht vinden wij heel belangrijk en daarom zijn we lid van onze beroepsorganisatie de NEVOA.

Interesse? Neem dan contact met ons voor een afspraak. Wij komen dan bij u langs voor een kennismaking of u bent van harte welkom bij ons op kantoor.

Wat klanten van ons vinden

Juridisch Vakpartner Accountancy Van Morgen