Meet en Greet: Wat ons bindt...

Wat ons bindt als teamleden is dat we ons sterk verantwoordelijk voelen voor de ander en in actie komen zodra mensen een beroep op ons doen. Of dat nou privé is of zakelijk, zó zijn we gewoon.

mr. Hella Vercammen

Ondernemingsjurist

mr. Bente Brouwer

Ondernemingsjurist

mr. Marit Mulder

Ondernemingsjurist

mr. Niels Terlouw

Ondernemingsjurist

mr. Dietrich Loos

Ondernemingsjurist

Cynthia Elmiger

Office Manager

 Visie

Het doel dat The Legal Company als bedrijf nastreeft is om het bedrijfsleven en non-profit organisaties juridisch te ontzorgen en sterker te maken. Dit door het bedrijfsleven toegang te bieden tot betere kwaliteit juridische dienstverlening (bijv. meer maatwerk) én preventieve juridische bescherming (bijv. betere en meer schriftelijke afspraken). Hierdoor ontstaat een gelijkwaardiger speelveld tussen enerzijds de internationale en grote spelers en overheid en het MKB anderzijds. Het bedrijfsleven is de smeerolie van de economie, dus moet wat ons betreft op een voetstuk staan.

Missie

TLC heeft op basis van deze visie een zestal missie voorwaarden ontwikkeld waarbij zij als kantoor zorgt dat zij met haar dienstverlening daar aan voldoet.

Practice what you preach

Ieder bedrijf zou zich een ‘eigen juridisch team’ moeten kunnen permitteren.

Voorkomen is beter dan procederen en daarom moeten bedrijven en organisaties zich ook kunnen verzekeren van voortdurende preventieve juridische hulp. Daarom heeft TLC het rechtsbijstand en advies abonnement ontwikkeld, het Legal Safe abonnement. Hierdoor krijgt u een jurist die uw bedrijf door en door kent maar niet op uw loonlijst staat en ook niet als ZZP hoeft te worden ingehuurd.

Zelfs voor de kleinste vragen, voor advies en maatwerk oplossingen. Een jurist die precies het gat vult tussen een goedkope rechtsbijstandverzekering waar u alleen terecht kan bij een geschil en de advocaat, waar u weliswaar ook voor advies terecht kunt, maar tegen veel hoge en onvoorspelbare tarieven.

Juridische kennis moet gedeeld worden met het bedrijfsleven:

Juridische trainingen

TLC biedt daarom ieder voor- en najaar juridische trainingen aan, speciaal voor het bedrijfsleven waarbij lastige materie wordt uitgelegd in: - begrijpelijke taal en – met een praktische insteek.

Sharing is caring. Ondernemers zullen zelf ook juridisch bewuster moeten gaan handelen als zij juridische problemen willen voorkomen. Of beter moeten weten op welk moment zij hulp en expertise moeten vragen van juridische specialisten. Hierdoor worden slecht opgebouwde dossiers en slechte keuzes voorkomen, en kunnen ondernemers zelf ook beter de wet naleven.

Juristen moeten kosten transparant / inzichtelijk werken:

Duidelijke offertes

Overzichtelijke en beheersbare kosten betekent, dat TLC altijd werkt met hele duidelijke offertes. Zij houdt haar gewerkte tijd zeer nauwkeurig en gespecificeerd bij in Teamleader waardoor zij zeer duidelijke en gespecificeerde facturen kan sturen om zo rekening en verantwoording af te leggen.

Het bedrijfsleven is het beste geholpen met maatwerk oplossingen:

Maatwerk overeenkomsten

TLC is ervan overtuigd dat alleen maatwerk, effectieve juridische bescherming levert. Standaardmodellen met allerlei opties erin zorgen ervoor dat u als leek keuzes moet maken terwijl u niet weet welke impact bepaalde keuzes kunnen hebben. U loopt dan alsnog veel gevaar. U betaalt dan weinig voor een hoop onzekerheid.

Het is van belang dat rekening wordt gehouden met de feiten en omstandigheden van het bedrijf: de situatie, de wensen, de beoogde doelen. Ook dat de jurist proactief adviseert wanneer er juridische wetswijzigingen plaatsvinden en dit binnen de organisatie wordt doorgevoerd. TLC levert daarom alleen op maat gemaakte overeenkomsten en geen templates omdat zij daar niet in gelooft.

Het bedrijfsleven is pas optimaal beschermd als zij dagelijks toegang heeft tot preventieve juridische hulp:

Dagelijks contact

TLC spreekt haar klanten (zeker diegene met een Legal Safe abonnement) op dagelijkse basis en kan daarom haar klanten dagelijks preventief juridisch bijsturen, ze fungeert als het juridisch kompas.

Dat er in elke organisatie dagelijks een juridisch business partner beschikbaar is, zelfs voor de meest simpele, kleinste juridische vragen, om te sparren. Juridische problemen schuilen namelijk in een heel klein hoekje.

 

Een goede ondernemingsjurist speelt op tijd de bal af naar andere dienstverleners in het belang van de cliënt:

Business partners in andere vakgebieden

Wij vinden dat er vanuit verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld de fiscale, financiële, economische en commerciële realiteit naar een organisatie gekeken moet worden om zo tot de beste adviezen te komen. Als juridische business partners moet je niet in een ivoren toren leven. Een organisatie of bedrijf bestaat niet alleen uit juridische realiteit. Daarom werkt TLC nauw samen met partners zoals; accountants, fiscalisten, verzekeringsadviseurs, een notaris en andere disciplines.