Marit

Getuigschrift, wat is het en wat moet er in staan?

Getuigschrift, wat is het en wat moet er in staan?

Vaak wordt in een beëindigingsovereenkomst opgenomen dat een werknemer recht heeft op een getuigschrift. Maar wat is een getuigschrift en wat moet er in staan?  Er komen nog vaak vragen hierover bij ons binnen, zodat we het graag in dit artikel uitleggen. Het...

Lees meer
Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Nee,  in beginsel niet want bij ziekte geldt een opzegverbod! Recent hebben echter de Rechtbank Utrecht, sector Kanton, op 4 april 2024 en de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton op 25 april 2024, geoordeeld dat de zieke werknemer toch kon worden ontslagen. Beide...

Lees meer
Recht op een vergoeding bij een gemaakte inbreuk op de AVG?

Recht op een vergoeding bij een gemaakte inbreuk op de AVG?

Het enkel overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen recht op een vergoeding. Er moet óók sprake zijn van schade! Dit is wat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft geoordeeld op 4 mei 2023. In deze uitspraak ging het...

Lees meer
De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

De regels over het concurrentiebeding gaan veranderen!

Het komt steeds vaker voor dat standaard concurrentiebedingen zonder adequate motivering in contracten worden opgenomen. Werknemers worden daadwerkelijk aan deze concurrentiebedingen gehouden, omdat werkgevers hen niet willen verliezen. Dit komt doordat werkgevers...

Lees meer
Inloggen en opstarten: Voorbereiding of werktijd?

Inloggen en opstarten: Voorbereiding of werktijd?

Op 10 mei 2023 publiceerde het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak die zij heeft gedaan op 2 mei 2023. In deze kwestie nam de werknemer het standpunt in, dat de tien minuten die hij voorafgaand aan elke dienst aanwezig moest zijn (volgens de Planningsregels van...

Lees meer
De haken en ogen van ontslag op staande voet

De haken en ogen van ontslag op staande voet

Gevolgen ontslag werknemer We zien het in de praktijk regelmatig misgaan bij werkgevers: een werknemer op staande voet ontslaan. Deze ontslagvorm wordt gezien als het ultimum remedium vanwege de vergaande gevolgen die het met zich meebrengt voor de werknemer. Het...

Lees meer
Algemene voorwaarden. De grootste valkuilen

Algemene voorwaarden. De grootste valkuilen

Algemene voorwaarden zijn voor bedrijven de beste manier om gemakkelijk hun eigen rechtspositie veilig te stellen. Echter er zijn een aantal valkuilen die ervoor zorgen dat u géén beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden;1. Niet van toepassing verklaren. Stap 1 is...

Lees meer
Kamerbrief: komt er vooruitgang op de arbeidsmarkt?

Kamerbrief: komt er vooruitgang op de arbeidsmarkt?

Op 3 april 2023 is de brief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer verschenen. Een nieuw pakket maatregelen zou de ergste problemen binnen de arbeidsmarkt oplossen. De brief bevat een aantal...

Lees meer
Wat u als accountant moet weten over de WTVA

Wat u als accountant moet weten over de WTVA

Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht! De nieuwe wet over Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt sinds 1 augustus 2022 een aantal belangrijke en wijzigingen en verplichtingen mee voor werkgevers. Hebben u en uw cliënten die al doorgevoerd in hun...

Lees meer
Terugblik op het gebied van privacy in 2021

Terugblik op het gebied van privacy in 2021

Het is alweer drie jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad. De toezichthouders van de AVG en de Europese- en nationale wetgevers zitten niet stil. Als bedrijf is het goed om op de hoogte te zijn van de juridische...

Lees meer
Is werkgevers controle van de zakelijke mailbox mogelijk?

Is werkgevers controle van de zakelijke mailbox mogelijk?

In deze blog gaan we in op het verschil tussen zakelijke e-mail en privégebruik van je zakelijke e-mail in het kader van de AVG. Vervolgens bespreken wij een recente uitspraak hieromtrent, gevolgd door de conclusie die wij daaruit trekken, met een advies voor u als...

Lees meer

Vakpartners

Voor de schoonmaak:

- Clean Totaal

Voor accountants:

- Accountancy Vanmorgen