Cynisme bij het niet-naleven cao komt directie particulier beveiligingsbedrijf duur te staan!

In de bedrijfswereld is het naleven van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een cruciale verantwoordelijkheid. Niet alleen draagt dit bij aan een eerlijk speelveld tussen de bedrijven maar zorgt het ook voor een rechtvaardige werkomgeving. Het niet nakomen ervan kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokkenen. Recentelijk heeft een zaak in de particuliere beveiligingssector de schijnwerpers gericht op een tweetal bestuurders die moedwillig de geldende cao niet wensten na te leven. Het gevolg hiervan: persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade.

Casus.

Op 24 november 2023 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak waarin twee bestuurders – zowel hun besloten vennootschap als in privé – werden gedagvaard door de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Deze stichting houdt toezicht op de naleving van de desbetreffende cao in de particuliere beveiligingsbranche en ontleent op haar beurt haar bevoegdheden uit de cao SFPB. In dat opzicht had zij de bestuurders van het beveiligingsbedrijf verzocht om essentiële documenten aan te leveren ter controle. Het beveiligingsbedrijf had namelijk al eerder van de stichting een negatief bedrijfsoordeel gekregen, waardoor de stichting de noodzaak voelde om een dergelijke controle bij het beveiligingsbedrijf uit te voeren.

De bestuurders daarentegen zagen de noodzaak van de controle niet zozeer in en reageerde als volgt richting de stichting: ‘’Dank voor je terugkoppeling, ik moet u helaas mededelen dat er geen tijd is om mee te werken aan deze controle, die zogenaamde boete waar jullie het over hebben kunnen jullie lekker doorzetten kan die mooi aanschuiven in de rij. Succes!!’’

De stichting liet het er niet bij zitten, stapte naar de kantonrechter en vorderde daarbij naleving van de cao door het beveiligingsbedrijf, evenals de bestuurders hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 1% van de loonsom van het premiejaar. Deze boete was op grond van de cao SFPB de sanctie voor het niet tijdig overleggen van de documenten en gegevens.

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders.

De kantonrechter wees de vorderingen van de stichting op alle fronten toe. Het beveiligingsbedrijf viel onder de werkingssfeer van de cao en was op grond daarvan verplicht om medewerking te verlenen aan de controle van de stichting. De bestuurders moesten derhalve in privé gezamenlijk een schadevergoeding ad. € 18.000,- aan de stichting betalen.

In principe is een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van een BV, maar dit gaat niet op indien haar een ernstig verwijt valt te maken. Dat is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat de indirecte bestuurders, gezien hun totale gebrek aan medewerking aan de controle, ernstig verwijtbaar hadden gehandeld en derhalve persoonlijk moesten opdraaien voor de schade. Het argument van de bestuurders dat controle ‘’geen prioriteit’’ had, werd door de kantonrechter niet geaccepteerd als geldig excuus.

Conclusie.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat het naleven van de algemeen verbindende cao geen kwestie van ‘’prioriteit’’ is, maar een essentieel verplicht onderdeel van ondernemerschap. Het bewust niet naleven kan je als onderneming – en in sommige gevallen ook privé – duur komen te staan.

Laat bij twijfel dan ook altijd controleren of er voor jouw bedrijf een algemeen verbindende cao geldt. De oplossing is dan om een werkingssfeeronderzoek in te stellen. De juristen van The Legal Company zijn ervaren in dit soort onderzoeken en kunnen je hiermee helpen. Neem direct contact met ons op via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020 345 0152.

mr. Hella Vercammen