Incassobeding algemene voorwaarden verliest het van consumentenbescherming

Wanneer een rekening niet op tijd betaald wordt, mag de schuldeiser onder bepaalde voorwaarden incassokosten in rekening brengen over het uitstaande bedrag. Hiervoor geldt een wettelijke regeling (zie onderstaande tabel) ter bescherming van consumenten. Toch zijn er schuldeisers die in de algemene voorwaarden regels over incassokosten hebben opgenomen die afwijken van de wettelijke regeling. In principe is dit alleen toegestaan zolang de schuldenaar in uitoefening van een beroep of bedrijf handelt. In zogenaamde B2B relaties. Echter een schuldeiser is wel gebonden aan deze staffel indien de wederpartij een consument betreft.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
Over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190000 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

 

Casus en wettelijke regeling buitengerechtelijke incassokosten

Een verhuurder uit ’s-Gravenhage ging hier ook faliekant de mist mee in en dit resulteerde erin dat het incassobeding in de algemene huurvoorwaarden geen juridische werking had. De huurder kon dit ‘’oneerlijke beding’’ dus niet worden tegengeworpen en hoefde de incassokosten niet te betalen. In deze zaak had de huurder van een appartement inmiddels een huurachterstand opgelopen van rond de € 12.000,-. Het incassobeding maakte het voor de verhuurder mogelijk om de huurder, bij een niet tijdige betaling, een percentage van 15% extra te rekenen over het verschuldigde huurbedrag, met een minimum van € 125,-.

De kantonrechter vernietigde dit beding omdat dit percentage in strijd was met de bovenstaande incassostaffel. Volgens deze staffel geldt 15% alleen voor de eerste  € 2.500,- van de hoofdsom. Daarna neemt dat percentage af. Daarbij  is het minimale bedrag aan incassokosten € 40,- en niet € 125,-.

 

Eerst ingebrekestelling sturen!

Los daarvan mag de staffel buitengerechtelijke incassokosten alleen onder de volgende voorwaarden in rekening worden gebracht;

  1. Zo moet de schuldeiser allereerst een aanmaning (ingebrekestelling) sturen met een betalingstermijn van het openstaande bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning.
  2. In deze aanmaning moet tevens de gevolgen worden aangekondigd indien er niet tijdig wordt betaald, waarbij in het bijzonder de hoogte van de incassokosten en de eventuele BTW dienen te worden vermeld.

 

Let op bij uw algemene voorwaarden voor consumentenbescherming

De reden waarom de rechter het beding in de bovenstaande zaak vernietigde, is omdat het verboden is voor bedrijven om algemene voorwaarden op te nemen die té benadelend zijn voor de consument. Dit gelet op hun kwetsbare positie in het handelsverkeer. Let daar dus op bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Ter voorkoming van dergelijke situaties is er een lijst opgenomen in de wet met oneerlijke bedingen die niet richting consumenten mogen worden gebruikt. Daaronder ook een wettelijk afwijkend incassobeding. Die zijn vastgelegd in de zogeheten zwarte en grijze lijst van bedingen die men i) niet mag opnemen en ii) waar men voorzichtig mee moet zijn om die op te nemen. Laat uw algemene voorwaarden dus checken op deze bedingen om te voorkomen dat u bedrogen uitkomt en dure procedures aanspant maar bakzeil haalt.

Als u als bedrijf zowel zaken doet met bedrijven als met consumenten dan is het van belang om verschillende algemene voorwaarden te hanteren, één voor consumenten en één bedrijven.

Heeft u zelf gerelateerde vragen of hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden? Dan kunt u altijd contact opnemen met de juristen van The Legal Company door te bellen naar 020 345 0152 of te mailen naar info@thelegalcompany.nl

mr. Hella Vercammen