Zo simpel is het niet, een overeenkomst, het begint al bij de juiste contractspartij

Inleiding

De juiste contractspartij bij een overeenkomst is van essentieel belang voor de nakoming, de vorderingen en overige rechtsgevolgen waar u zich op wenst te beroepen.

Daarom is het zaak dat u checkt wie daadwerkelijk de andere contractspartij is. Dat is niet altijd degene met wie u allerlei besprekingen heeft gehad en afspraken mee heeft gemaakt. Er kan een verschil zijn tussen die persoon en de partij waar in zee mee wordt gegaan. Missers op dat vlak wordt problematisch wanneer een partij zich niet aan de afspraken houdt en je wilt deze partij dwingen haar verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld als de betaling van uw factuur uitblijft of als een aannemer wanpresteert bij de bouw van uw huis en de schade hersteld wenst te zien. In dat geval is een ingebrekestelling nodig maar die kan alleen aan de wederpartij gericht worden die heeft getekend voor de overeenkomst. Anders heeft een dergelijke vordering weinig kans van slagen, zo blijkt uit deze casus.

Casus

VDGroep Beveiliging werd ingeschakeld om de beveiliging te verzorgen op een driedaags evenement. Na afloop van de werkzaamheden stuurt VDGroep een factuur naar het door een medewerker opgegeven factuuradres van de organisator. Na het uitblijven van een betaling sommeert VDGroep de medewerker tot betaling van de factuur. De organisator besluit hierna slechts een deel van de factuur te betalen, nu hij van mening is dat VDGroep is tekortgeschoten in de nakoming. Zo zouden de beveiligers twee dagen te laat op het evenement zijn verschenen waardoor het evenement pas later kon aanvangen. Dit resulteerde in een gederfde drankomzet. Ook hadden de beveiligers verschillende bezoekers onheus bejegend, waardoor het evenement hen vrijkaarten voor een ander festival had aangeboden ter compensatie. De organisator had het schadebedrag verrekend met het factuurbedrag.

In rechte vordert VDGroep vervolgens van de medewerker dat hij het openstaande bedrag inclusief rente betaakt, alsmede de incassokosten. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de medewerker niet gehouden is de factuur te betalen, omdat hij geen contractspartij bij de overeenkomst is. Aan de hand van de Haviltex-maatstaf oordeelde de rechtbank dat het voor VDGroep voldoende duidelijk was dat zij enkel een overeenkomst met de organisator had gesloten. Zo had de medewerker het bedrijf tweemaal verzocht de factuur op naam van de organisator te zetten, had de organisator zelf de factuur betaald en kwam de naam van het evenement overeen met de naam van de organisator. De vordering van VDGroep ten aanzien van de medeweker trof dus geen doel, daar waar dit wel zo zijn geweest indien deze aan de organisator zou zijn gericht.

Conclusie en tip!

Check bij zakelijke (B2B) transacties altijd het handelsregister of uw contactpersoon of gesprekspartner als gevolmachtigde staat geregistreerd en vraag anders de schriftelijke volmacht van de contractspartij die de overeenkomst uiteindelijk tekent. Check ook of de handelsnaam van de partij waarmee u zaken doet wel geregistreerd is door de partij die gaat tekenen. Noteer vervolgens altijd het kamer van Koophandel nummer van de BV waarbij alles klopt, in de beschrijving van de contractspartij bovenaan de overeenkomst. Dit nummer is het enige unieke kenmerk van die contractspartij! Daarover kan dan achteraf nooit een discussie ontstaan.

Laat altijd uw contracten opstellen of screenen door experts! De juristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd en helpen u graag met het opstellen of screenen van contracten/overeenkomsten. Neem contact op via info@thelegalcompany.nl of bel direct naar 020 345 0152.

mr. Hella Vercammen