Concurrentiebeding: Privé persoon niet gebonden aan overeenkomst want alleen ondertekend door vennootschap

In deze zaak kwam naar voren dat een concurrentiebeding met boete clausule niet was ondertekent door de privé persoon, met alle gevolgen van dien. Dergelijke bedingen komen niet alleen voor in het arbeidsrecht maar ook in overname contracten of  samenwerkingsovereenkomsten..

Als men uit elkaar gaat dan mag de vertrekkende persoon – diegene die de onderneming of de business niet voortzet, niet concurreren. Immers daarvoor heeft deze een koopsom of afkoopsom ontvangen, of accepteert simpelweg de afspraak dat bij opzegging van de samenwerking men niet gaat concurreren.

Wij komen vaak tegen dat er weinig aandacht wordt geschonken aan de omschrijving van de mee tekenende partijen. Vaak laat men de betrokken privé personen niet mee tekenen. Dit heeft grote gevolgen want dit betekent dat die privé persoon zich niet gebonden zijn aan die concurrentieafspraak, zoals in voornoemde zaak. Immers, die overeenkomst is alleen ondertekent door de vennootschap. De privé persoon kan men niet om nakoming vragen op straffe van de boete.

Wat dan rest is dat men een beroep moet doen op het onrechtmatig handelen van die privé persoon als die bijvoorbeeld met een andere vennootschap onder een andere naam voor de concurrent gaat werken. Dit is erg lastig omdat de drempel voor een onrechtmatige daad hoog is en bovendien je dan de schade hard moet maken. Een boete is vele malen gemakkelijker om te vorderen. We zien vrij vaak dit soort fouten ontstaan bij contracten die niet gecontroleerd zijn door een contractrecht jurist. Dat is erg jammer want die extra kosten wegen vaak niet op tegen de schade die men vervolgens oploopt.

Staat u op het punt om een belangrijk samenwerkingscontract te sluiten of een overname te doen? De ondernemingsjuristen Hella Vercammen en Niels Terlouw van The Legal Company staan u graag bij.
Neem contact met ons op door te bellen naar 020 345 0152 of te mailen naar info@thelegalcompany.nl

mr. Hella Vercammen