Heeft u uw franchisecontract(en) al gewijzigd?

Deadline voor het aanpassen van de Franchisecontracten

De wet Franchise geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle lopende en nieuwe franchiseovereenkomsten. Door een overgangstermijn van 2 jaar betekent dit dat franchisegevers hun franchisecontract(en) moeten hebben gewijzigd vanaf 1 januari 2023.

Het contract moet namelijk voldoen aan de wet Franchise anders zijn de bepalingen niet meer geldig en dan kan de Franchisegever er géén beroep meer op doen. In de praktijk neemt het wijzigen van de overeenkomst veel tijd in beslag, dus het is verstandig om dit nu al te gaan doen en te regelen!

Wat moet er dan worden aangepast?
  1. In een onderneming bestaat de waarde vaak uit twee onderdelen
    a) de (boek)waarde van alle spullen (inventaris en voorraad);
    b) de goodwill. Dit is het bedrag wat een koper voor een onderneming “over heeft” bovenop de directe waarde van de spullen. De verkopende franchise ondernemer kan bijvoorbeeld met de winkel een trouwe klantenkring hebben opgebouwd. Hierdoor zit er winst potentie in de zaak zit en daar zal de overnemende franchisenemer (of Franchisegever als die de zaak overneemt) dus na overname van profiteren. Met de nieuwe wet Franchise moet de franchiseovereenkomst daarom altijd een goodwillbepaling bevatten die bovendien voldoet aan de wettelijke eisen in de Franchisewet. Het gaat erom dat de verkopende franchisenemer hierdoor altijd aanspraak kan maken op een eerlijke prijs. In de overeenkomst moet ook duidelijk worden hoe (de omvang van) eventuele goodwill wordt vastgesteld bij het einde van de overeenkomst en hoe deze wordt afgerekend.
  2. Ook worden er vanaf 1 januari 2023 definitief wettelijke beperkende eisen gesteld aan een non-concurrentiebeding voor franchisenemers. In het bijzonder moeten de afspraken een bepaalde looptijd hebben zodat het niet langer duurt dan nodig én bestaan er voorwaarden aan de geografische reikwijdte.
  3. De nieuwe wet Franchise geeft aan dat wanneer franchisegever ingrijpende tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst maakt, hij de franchisenemer hierover tijdig moet informeren. Als er meerdere franchisenemers binnen een formule zijn, moet de meerderheid hiervan instemmen met een wijziging door franchisegever. Dit punt wordt het instemmingsrecht genoemd.

Voldoen alle bestaande en nieuwe franchiseovereenkomsten binnen uw Franchise organisatie al aan deze nieuwe wetgeving? Het dient immers voor 1 januari 2023 gewijzigd te zijn. Of bent u franchisenemer en wilt u uw franchiseovereenkomst laten checken?

De ondernemingsjuristen van The Legal Company zijn gespecialiseerd in contractenrecht en de nieuwe Franchise wet en helpen u graag bij het aanpassen van uw overeenkomsten.

Neem direct contact op door te mail naar info@thelegalcompany.nl of te bellen naar 020-345 0152.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen