Beknoptheid kostenbeding in de algemene voorwaarden komt incassobureau duur te staan.

Wij als juristen zien het bij bedrijven geregeld misgaan als het aankomt op algemene voorwaarden. Deze fouten variëren van het niet rechtsgeldig van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden zelf op de overeenkomst zodat er geen beroep kan worden gedaan op aansprakelijkheidsbeperkingen tot het niet voldoen aan de informatieverplichtingen jegens de klant. Dit laatste is Juristu Incassodiensten duur komen te staan. Tot driemaal toe moest het incassobureau deze maand voor de rechter verschijnen. In alle drie de zaken werd het incassobureau veroordeeld tot terugbetaling van een aanzienlijke som geld aan haar klanten wegens onvolledige informatie in de algemene voorwaarden.

 

Precontractuele informatieverplichting totale kosten.

Indien er een overeenkomst op afstand (online), dus buiten de verkoopruimte, wordt aangegaan met een consument, gelden er een aantal precontractuele informatieverplichtingen jegens de consument. Een van deze verplichtingen omvat dat voorafgaand aan de overeenkomst de handelaar op duidelijke en begrijpelijke – en dus transparante – wijze informatie dient verschaffen aan de consument over de totale prijs van haar diensten. De rechtbank oordeelde in alle drie de eerder genoemde zaken dat Juristu dit heeft nagelaten voorafgaand aan de overeenkomst, en dus in haar offerte met aangehechte algemene voorwaarden, te vermelden. Zo was het uurtarief dat verschuldigd was voor de werkzaamheden die vallen onder ‘’normale incassowerkzaamheden’’ onduidelijk, evenals de hoeveelheid werkzaamheden die nodig zou zijn om de incasso-opdracht uit te voeren. Juristu had voorafgaand aan de overeenkomst dan ook aan haar klanten duidelijk moeten maken dat een gerechtelijke incassoprocedure ook niet voorzienbare kosten met zich zou kunnen meebrengen. De vermelding van het minimum uurtarief voor de diensten, naast een provisie van 10% dekte niet de lading om aan deze informatieverplichting te voldoen. Dat was misleidend en stelde de consument niet in staat om het totale bedrag voor de diensten in te schatten. Het is niet erg om commercieel te zijn in een offerte maar het is vervolgens belangrijk om te zorgen dat in de algemene voorwaarden men voldoende disclaimers en bepalingen opneemt waardoor de klant weet of kan weten waar door de kosten kunnen oplopen. Dat vraagt bewuste aandacht voor de inhoud van de offerte i.c.m. de algemene voorwaarden.

 

Opstellen algemene voorwaarden of controleren? Neem gerust contact met ons op.

Daar waar algemene voorwaarden nuttig zijn voor bedrijven om snel offertes er door heen te krijgen en kosten te besparen, brachten de algemene voorwaarden van Juristu juist extra kosten met zich mee. Zo diende Juristu in alle drie de zaken de gemaakte extra kosten aan de zijde van de consument voor haar eigen rekening te nemen. De wettelijke rente en proceskosten kwamen daar nog eens bovenop.

Voorkom geschillen met uw klanten en laat de ondernemingsjuristen van The Legal Company u helpen bij het opstellen van heldere en volledige offertes en algemene voorwaarden. U kunt daarvoor een offerte aanvragen via ons contactformulier of bellen met onze office manager Cynthia Elmiger op 020-3450152.

mr. Hella Vercammen