Wijzigingen financiële regelingen m.b.t. Corona

De afgelopen weken introduceerde de regering veel wijzigingen en uitbreidingen voor de -in allerijl opgemaakte- financiële regelingen m.b.t. het coronavirus. Om ervoor te zorgen dat u door alle bomen het bos nog kan zien hebben wij de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. 

Aanpassingen NOW 6 mei 2020
Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer mogen nu ook een NOW subsidie aanvragen. Verder gaat de werkgever die een NOW subsidie aanvraagt automatisch akkoord met een eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dit betreft i.v.m. concurrentiegevoeligheid echter geen bedrijfsgevoelige informatie. Daarbovenop is bekendgemaakt dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen. Andere bv’s binnen het concern hebben deze mogelijkheid wel. Ten slotte hoeven werkgevers die de NOW aanvragen en tevens recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.

Concern en NOW
Werkmaatschappijen met minimaal 20% omzetdaling, die deel uitmaken van concerns (zonder deze omzetdaling), kunnen vanwege een recente wijziging in de NOW regeling toch subsidie aanvragen bij het UWV. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan extra voorwaarden, zo mag er o.a. geen dividend worden uitgekeerd en ook geen eigen aandelen worden ingekocht. Lees hier meer over de verruiming van de NOW.

Start- en scale-ups
Start- en scale-ups konden geen gebruik maken van de NOW regeling, omdat ze ofwel geen/of weinig loonsom hebben, ofwel geen/of weinig winst. Om deze bedrijven toch te steunen kunnen ze aanspraak maken op de zogenaamde Corona-Overbruggingslening. Dit is een regionaal systeem van leningen die ze vanaf 29 april aan kunnen aanvragen.

Max. 30% overwerken
Met de WAB wordt de WW-premie gedifferentieerd naar het soort contract (vast of flex). Bij een vast contract hoeft er minder premie afgedragen te worden door de werkgever. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dit lage tarief, door een vast contract te geven met een gering aantal uren om vervolgens de werknemer onbeperkt over te laten werken, zou de 30%-overwerkregeling van kracht worden. Dit is n.a.v. de vele zorgverleners en andere werkgevers (supermarkten) die personeel meer uren laten draaien vanwege het coronavirus momenteel niet wenselijk. Om deze reden wordt introductie uitgesteld tot 1 januari 2021. Hier kunt u er meer over lezen.

TOGS en BMKB
Het ministerie heeft de criteria voor deze tegemoetkomingsregelingen verder versoepelt en het plafond verhoogd. Voor het BMKB betekent dit concreet een langere looptijd van 4 jaar en een lagere drempel door een omzettoets. Voor wat betreft de TOGS kunnen ondernemers die op basis van hun hoofdactiviteit geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling nu wel tegemoetkoming aanvragen op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Lees hier meer.

Tozo
Het kabinet gaat regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Hier kunt u er meer over lezen.

Tijdelijke wet COVID-19
Verder is nog van belang dat de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (35.434)’ in werking is getreden, deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en vervalt in beginsel per 1 september 2020. De wet regelt met name de problematiek rondom de besluitvorming van bedrijven. Hierdoor wordt het o.a. mogelijk om zonder aandeelhoudersbesluit aandeelhoudersvergaderingen met 4 maanden uit te stellen en geen fysieke vergaderingen te houden, mits vergadering langs elektronische weg mogelijk is gemaakt en aandeelhouders voorafgaand hieraan vragen konden stellen.

Vragen of advies?
The Legal Company, arbeidsrecht experts, zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht voor het MKB. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of juridisch advies willen? Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen