De NOW 2.0

De kogel is door de kerk. Minister Koolmees heeft vandaag (20 juni 2020) met ‘tweede noodpakket banen en economie’ dat de NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten van juni, juli en augustus 2020 aanvragen bij het UWV. Ten opzichte van de huidige regeling is de NOW 2.0 op enkele belangrijke punten gewijzigd:

 • Ontslagboete:
  In plaats van de ontslagboete van 150% van het salaris komt er slechts een correctie van 100%. Dat komt er op neer dat werkgever dan geen subsidie krijgt voor het salaris van juni, juli en augustus 2020 van de werknemer(s) waarvoor ontslag is aangevraagd in die periode. Bedrijven die in de problemen komen moeten de ruimte krijgen om al in de tweede NOW periode te kunnen reorganiseren, aldus minister Koolmees. Als de werkgever binnen een regio meer dan 20 mensen wilt ontslaan moet er wel verplicht overleg gevoerd worden met de vakbonden. 
 • Referentiemaand loonkosten:
  In plaats van januari 2020, wordt nu maart 2020 genomen als referentiemaand voor de loonkosten. Voor veel sectoren pakt dat gunstiger uit omdat de wintermaanden traditioneel rustiger zijn en de loonkosten in januari 2020 meestal lager zijn dan in maart 2020. Ook als u na januari 2020 nog mensen hebt aangenomen wordt de hogere loonsom van maart 2020 dus meegenomen voor de subsidie.
 • Mooie nieuwe loonreferentie regel is dat ook in de lopende NOW aanvraag de maand maart 2020 als uitgangspunt wordt genomen indien de gemiddelde loonsom in de maanden maart t/m mei hoger is dan januari 2020. Mogelijk ontvangt u dus alsnog meer subsidie dan verwacht.

 • Hogere factor werkgeverslasten:
  Het opslagpercentage voor de werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40% bij de NOW 2.0. Daarmee wordt er nu ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten, zoals de vaste lasten.
 • Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen: Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen dividend uitkeren aan aandeelhouders en geen bonussen uitdelen aan het bestuur en de directie. Daarnaast wordt ook de inkoop van eigen aandelen over 2020 in de ban gedaan.

 • Omscholingsplicht:
  Werkgevers die een NOW 2.0 aanvraag doen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier een verklaring over af. Met het programma “NL leert door”, wordt dit initiatief ondersteund.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB:
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de NOW – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Dit gebeurt via de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze vergoeding geldt bij een omzetdaling van minimaal 30% en kan oplopen tot maximaal € 20.000 afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste kosten.

Overige bekendmakingen
De subsidieaanvraag voor NOW 1.0 kan nog gedaan worden tot 5 juni. Daarbij is ook van belang dat een subsidieaanvraag voor NOW 1.0 geen automatische aanvraag voor NOW 2.0 is, dat zal apart aangevraagd moeten worden. Vervolgens is ook bekend geworden dat zowel voor de NOW 1.0 als de NOW 2.0 een accountantsverklaring vereist is voor de uiteindelijke subsidie vaststelling wanneer het ontvangen voorschot meer is dan 100.000 euro of wanneer het totaal ontvangen bedrag meer is dan 125.000 euro. De subsidievaststelling kan pas worden gedaan vanaf 7 september 2020. Hoe de accountantsverklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.  Overigens is het veel bekritiseerde logge karakter van de regeling enigszins genuanceerd. Werkgevers die in januari een dertiende maand uitbetaalden gaan hiervan geen nadeel ondervinden bij de definitieve vaststelling van de loonsubsidie. Het UWV laat deze betaling buiten beschouwing.

NOW advies of aanvraag.
In de eerste ronde hebben wij veel bedrijven mogen helpen met hun NOW subsidie aanvraag als met advies omtrent ontslagmogelijkheden. Door deze ervaring kunnen wij u ook nu vakkundig bijstaan om het beste resultaat voor uw bedrijf te behalen. U kunt bij ons direct een NOW adviesgesprek inplannen indien u nog twijfelt of een nieuwe NOW aanvraag de beste keuze is of als u twijfelt of u aan de nieuwe voorwaarden kunt voldoen. Uiteraard kunt u ook de NOW aanvraag volledig laten verzorgen door ons als u zeker weet dat u aan alle voorwaarden kunt voldoen. Klik hier voor meer informatie of bel ons direct op: 020-3450152.

Wellicht overweegt u ook andere maatregelen zoals een reorganisatie. Wij hebben daar ook veel ervaring mee en adviseren u daar graag in. Interesse? Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen of door ons direct te bellen.

De bedrijfsjuridische adviseurs van The Legal Company zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen