Wetsvoorstel WHOA: kans of bedreiging?

Al jarenlang is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna WHOA) in de maak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft dit wetsvoorstel medio vorig jaar ingediend bij de Tweede Kamer. Op 26 mei 2020 is de wet met algemene stemmen aangenomen door de tweede kamer. Maar wat voor kansen en/of bedreigingen schuilen in de WHOA?

WHOA
Kort samengevat betekent deze wet dat alle schuldeisers verplicht worden om hun medewerking te verlenen aan een onderhands akkoord om (een deel van de) schuld kwijt te schelden. Een soort dwangakkoord, welke door een rechter als redelijk bevonden moet worden. Het geeft noodlijdende bedrijven de gelegenheid om te saneren zonder faillissement of surseance van betaling en een doorstart te maken. Dit wordt ook wel de zogenaamde pre-pack methode genoemd.

Surseance van betaling
Hierbij is sprake van een uitstel van betaling, waarbij de onderneming doordraait maar de schuldeisers hun vordering een bepaalde periode niet kunnen opeisen. Hierdoor krijgt het noodlijdende bedrijf de gelegenheid het bedrijf te saneren. Als de onderneming echter niet levensvatbaar blijkt te zijn en/of aan de schuldeisers geen bevredigende regeling kan aanbieden dan is de bewindvoerder verplicht alsnog het faillissement aan te vragen. In een situatie van surseance van betaling is het noodzaak dat alle schuldeisers akkoord gaan met het kwijtschelden van een deel van de vordering. Werken niet alle schuldeisers hieraan mee, dan volgt alsnog een faillissement.

Onderhands dwangakkoord
Een tussenoplossing is dat er bij de surseance van betaling situatie een onderhands akkoord wordt opgesteld. Hier hoeven niet alle schuldeisers aan mee te doen. Als 50% van de schuldeisers (die bovendien goed zijn voor 50% van het openstaand schuldbedrag) akkoord gaan, dan zal de rechter een dergelijk akkoord honoreren. In dat geval zal ook de andere 50% van de schuldeisers hieraan gehouden zijn. Dit wordt homologatie van het akkoord genoemd. De wet WHOA versnelt dit proces, aangezien alle schuldeisers met deze wet gelijk al verplicht worden mee te werken aan het (deels) kwijtschelden van de vordering.

Is WHOA een kans of een bedreiging?
Voor bedrijven die in zwaar weer verkeren is het de vraag in hoeverre deze nieuwe wet kansen zal bieden om te saneren via de WHOA, om daarna door te starten. Dit is erg afhankelijk van de sector waarin het bedrijf werkzaam is. Bedrijven in sectoren die erg arbeidsintensief zijn, dus waarbij de meeste kosten zitten in het personeel, zullen met deze wet zelfs slechter af zijn. Om misbruik via de WHOA te voorkomen is namelijk expliciet bepaald dat de WHOA niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten. Personeel kan dus niet weggesaneerd worden met behulp van deze wet. Niet zelden zijn juist de personeelskosten de reden waarom het verkeerd gaat en vooral die kosten moeten dan teruggedrongen worden. Dat zal door deze wet bemoeilijkt gaan worden, omdat deze wet de rechten van de werknemer aanzienlijk versterkt ten opzichte van werknemers die onderdeel zijn van een faillissement.

Dat door de WHOA meer ondernemingen zich aan een doorstart zullen wagen lijkt eerder een politieke wens dan realiteit. De sterke rechten van de werknemers zijn hier de voornaamste oorzaak van. Door deze rechten worden doorstart-situaties tot een minimum beperkt. Uiteindelijk kan dit resulteren in juist meer werknemers die op straat belanden. Bovendien verdwijnen dan ook de gezonde bedrijfsonderdelen.

Kans/bedreiging: debiteur maakt gebruik van de WHOA
Het gevaar schuilt er ook in dat debiteuren via de WHOA een kans zien om een deel van de vordering ongedaan te maken. Echter, de contractuele relatie zal in de regel dan wel blijven bestaan en daarmee wordt ook weer de werkgelegenheid voor een deel behouden. Bij een faillissement van de opdrachtgever valt er natuurlijk helemaal niets te halen. In zoverre kan de WHOA in dat opzicht wel kansen bieden.

Kortom, de WHOA is alleen een verrijking indien de schuldenlast voornamelijk veroorzaakt wordt door andere posten dan het personeel én de omzet op peil blijft. Bij een teruggang van de omzet door corona is er juist structureel minder werk en dan zou ook het personeelsbestand moeten mee krimpen. NOW aanvragen in combinatie met een reorganisatie ligt dan eerder in de rede (indien daar nog tijd voor is).

Heeft u als ondernemer behoefte aan individueel juridisch advies of ondersteuning rondom sanering, de WHOA of een doorstart dan is het aan te bevelen om contact te zoeken met een jurist. The Legal Company kan u hier uiteraard mee helpen. Neem contact met ons op via: info@thelegalcompany.nl of bel naar 020-3450152.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Henk Cornelisse van Clean Totaal, kennisplatform voor de professionele schoonmaak. Zie voor het artikel specifiek geschreven voor de schoonmaakbranche deze blog.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen