Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Wij snappen dat u bij de jaarwisseling niet direct stilstaat bij alle wetswijzigingen. Wij hebben om die reden voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste nieuwe wetgeving voor het MKB, die geldt vanaf 1 januari 2020.

  • Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Hier hebben wij meerdere blogs over geschreven. Lees hierover meer op onze WAB pagina.

  • Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Een pakket aan maatregelen moet de loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers makkelijker en goedkoper maken voor kleine ondernemers. Afspraken daarover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Tot de maatregelen behoren onder meer:

– een MKB-verzuim-ontzorgverzekering (VoV). Deze verzekering ondersteunt u bij uw re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt u bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

– een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal € 450 miljoen. Hiervan profiteren vooral de kleine werkgevers.

– het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen wordt leidend. Op basis van dit advies richt u met uw werknemer het re-integratietraject in. (Deze laatste maatregel gaat in per 1 januari 2021.)

Lees hier meer.

  • Personeel extra belonen door ruimere werkkostenregeling (WKR)

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). U kunt vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan uw personeel. U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket. In 2019 mocht u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte is op 1 januari 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Lees hier meer.

  • Minimumloon omhoog per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen op 1 januari 2020.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is sinds 1 januari 2020:

€ 1.653,60 per maand

€ 381,60 per week

€ 76,32 per dag

Lees hier meer.

  • Tarief box 2 van 25% naar 26,90%

Heeft u inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang is van 25% naar 26,25% gegaan. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

Lees hier meer.

  • Wijziging tarief vennootschapsbelasting

In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) niet verlaagd. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan was gepland. Het hoge vpb-tarief geldt voor het deel van de winst vanaf € 200.000. Dit blijft 25% in 2020 en gaat in 2021 naar 21,7%. Het lage tarief, dat geldt voor de winst tot en met € 200.000, is naar 16,5% gegaan en gaat in 2021 naar 15%.

Lees hier meer.

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2020 geldt de aftrek ook voor investeringen die CO2 uitstoot verminderen.

Lees hier meer.

Niets is zo veranderlijk als wet- en regelgeving. Graag wijzen wij u er op dat onze blogs mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus mogelijk verouderd zijn. Heeft u vragen of een probleem dat betrekking heeft op deze blog of u wenst rechtsbijstand, neem u dan contact met ons op.

mr. Hella Vercammen