Brengt CO2 ook werk voor u met zich mee?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers gegevens verzamelen om te kunnen rapporteren over de reisbewegingen van hun personeel. Dit wordt door veel werkgevers(-organisaties) gezien als ongewenste regeldruk. Hieronder leest u meer over de regeling.

Geldt de verplichting voor alle werkgevers? 

Nee, alleen voor werkgevers met 100 of meer werknemers.

Wat moet ik als werkgever met minimaal 100 werknemers rapporteren en vanaf wanneer dan? 

Vanaf 1 juli 2024 bent u verplicht om te kunnen rapporteren over alle zakelijke ritten en over het woon-werkverkeer van uw werknemers in Nederland. Let op: In principe gaat het om reizen waarvoor u uw werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor u een voertuig (bijvoorbeeld een lease auto of bedrijfsauto) of vervoersbewijs (bijvoorbeeld een OV kaart) aan uw werknemers ter beschikking stelt. Het is de bedoeling dat u rapporteert over (de jaartotalen van) het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof (voor bromfiets, scooter of motorvoertuig).

Registreer ik dan per werknemer? 

Nee, u registreert alleen de totalen van de hele organisatie en niet van individuele werknemers.

Wanneer rapporteer ik al die gegevens dan?

U levert de gegevens over (het tweede halfjaar van) 2024 uiterlijk aan op 30 juni 2025. U hebt dus tijd om te rapporteren over 2024 maar u moet zorgen om dat u over gegevens kunt beschikken vanaf 1 juli 2024.

Vervolgens rapporteert u uiterlijk op 30 juni 2026 over het voorafgaande kalenderjaar 2025 en zo verder. 

Hoe rapporteer ik al die gegevens en aan wie eigenlijk?

U rapporteert aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij hebben een digitaal platform gemaakt. 

Waar vind ik meer informatie over de regeling en over mijn verplichtingen als werkgever? 

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl) Via deze kunt u direct rapporteren.

Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl) Via deze link vindt u informatie voor werkgevers

En wat is eigenlijk het doel van deze regeling? 

Het doel van de regeling is een uiteindelijke reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.  Dat kan door minder kilometers te rijden of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. Zo zal de overheid bijvoorbeeld elektrisch (personen)vervoer meer gaan stimuleren. Onderliggend doel van het besluit is om werkgevers uiteindelijk meer bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van hun zakelijk verkeer. Hierbij schrijft de overheid geen specifieke maatregelen voor; u bent als werkgever vrij in het toepassen van maatregelen.

Heeft vragen en/of advies over het voorgaande? Neem dan contact met ons op via info@thelegalcompany.nl of bel via 020 345 0152.