Schorsing en recht op loondoorbetaling

Schorsing en recht op loondoorbetaling

Bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid heeft de regering het standpunt ingenomen dat bij schorsing van de werknemer als disciplinaire maatregel, het loon zou kunnen worden ingehouden. Daardoor werd de suggestie gewekt dat u als werkgever daadwerkelijk de...
Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe verplichting voor werkgevers door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de zogeheten aanzegverplichting. In de praktijk merken wij dat aanzegging en opzegging vaak door elkaar worden gehaald óf dat dit als hetzelfde wordt gezien. Ter...