Het verschil tussen aanzeggen en opzeggen

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe verplichting voor werkgevers door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de zogeheten aanzegverplichting. In de praktijk merken wij dat aanzegging en opzegging vaak door elkaar worden gehaald óf dat dit als hetzelfde wordt gezien. Ter verduidelijking hebben wij daarom deze blog geschreven.

Verschil tussen aanzeggen en opzeggen
Aanzegging en opzegging moeten los van elkaar worden gezien.

De aanzegging houdt slechts in dat een werkgever minimaal een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer aan de werknemer (verplicht) laat weten of hij de arbeidsovereenkomst wilt verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de werkgever niet aanzegt zijn er bepaalde sancties, maar eindigt het dienstverband nog steeds als de overeengekomen duur verstrijkt. Daar is noch van de werkgever, noch van de werknemer enige handeling voor nodig. Let wel op stilzwijgende verlenging als de werknemer na de einddatum toch doorwerkt.

Opzeggen is weer het beëindigen van het dienstverband gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen, mits er een redelijke grond voor is en er voldaan is aan de wettelijke vereisten. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt als extra vereiste dat er een tussentijdse opzegbevoegdheid moet zijn afgesproken, anders kan er niet tussentijds worden opgezegd.

Kort samengevat:

  • Aanzeggen is enkel bevestigen of het dienstverband wel of niet eindigt na de overeengekomen einddatum en bij verlenging onder welke voorwaarden de werkgever dan wilt verlengen.
  • Opzeggen is het dienstverband (na toestemming van het UWV) tussentijds beëindigen.

MKB Tips

  1. Vanwege de sancties bij het niet (volledig) naleven van de aanzegverplichting, is er reden te meer om aflopende contracten en de aanzegtermijn in de gaten te houden. Vóór de WWZ was dat enkel van belang om er voor te zorgen dat de werknemer die voor bepaalde tijd in dienst was niet blijft doorwerken na de einddatum omdat anders de arbeidsrelatie stilzwijgend zou worden voortgezet. Dit blijft overigens nog steeds onder de WWZ een aandachtspunt.
  2. Neem vervolgens tijdig actie t.a.v. aflopende contracten. Zorg dat er op tijd en correct wordt aangezegd en zorg er voor dat de werknemer niet doorwerkt na de einddatum als u niet heeft verlengd.

MKB Tools
Wij hebben de volgende tools om u te helpen bij de net genoemde tips:

The Legal Safe

Dit is een full service online applicatie voor WWZ proof juridische personeels- en dossiermanagement voor € 95,- euro per maand. U wordt met Legal Safe waarschuwings- en instructiemails volledig ontzorgt m.b.t. aflopende contracten. U heeft bovendien een arbeidsjurist ‘in the cloud’ aan uw zijde als vraagbaak. Verder heeft u beschikking over complete en up-to-date arbeidsdocumentatie met model arbeidscontracten o.a. voor bepaalde tijd, inclusief model personeelsgids, model reglementen en modelbrieven die volledig voldoen aan de WWZ. Voor meer informatie, zie onze Arbeidsrecht Membership pagina. 

icon-safe

 

 

 

 

 

 

 

The Legal Company