Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Wijzigingen WAB: Ontslag & transitievergoeding

Het onderwerp van dit artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de nieuwe regels omtrent ontslag en de transitievergoeding. De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond die het waarschijnlijk makkelijker maakt om medewerkers op persoonlijke gronden te...
Zieke werknemer en sancties

Zieke werknemer en sancties

De zieke werknemer moet zich inspannen om zo snel mogelijk terug te keren in de eigen functie. De vraag wat een zieke werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid wel en niet mag doen én welke sancties er toegepast mogen worden is niet eenvoudig te beantwoorden. Ook kan...