Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De belangrijkste informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)


Aanvraag NOW 3.0 subsidie


Werkgevers kunnen met een NOW subsidie een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. De NOW 2.0. subsidie kon tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd ter compensatie van de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september. LET OP: heeft u een NOW 1.0 subsidie aanvraag gedaan dan moet u niet vergeten het subsidie bedrag vast te stellen. Dit kan vanaf 7 oktober 2020. Lees hierover meer bij Voorwaarden.

De NOW wordt gelukkig verlengd met nog eens 9 maanden. Dit gebeurd in 3 tijdvakken van 3 maanden. De NOW 3.0 regeling gaat er echter op een paar punten anders uitzien. Ten eerste zal het subsidiepercentage worden afgebouwd van 80% (en 10% voor scholing), naar 70% en van april t/m juni uiteindelijk 60% . De omzetverlies drempel gaat daarbij vanaf januari 2021 omhoog van 20% naar 30%. Verder blijft o.a. de forfaitaire opslag van 40%, het voorschot van 80% en het bonus/dividend verbod onveranderd. Goed nieuws is dat er met ingang van de NOW 3.0 helemaal géén korting meer wordt toegepast op de NOW op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag (ontslagboete).

Voorbereiding aanvraag
De NOW aanvraag is tot slot een subsidieaanvraag die u zo volledig mogelijk en correct moet indienen anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en krijgt u geen voorschot. Ook zult u de subsidievoorwaarden goed moeten blijven naleven om uw aanspraak op de subsidie te behouden. Een goede voorbereiding is dus cruciaal!

Om u zo goed als mogelijk te helpen hebben wij voor u 2 diensten samengesteld:


NOW adviesgesprek en aanvraag
NOW voorwaarden en meer informatie

NOW actualiteiten


07-10-2020

Vanaf vandaag kunnen werkgevers die een tegemoetkoming via de NOW 1.0 regeling hebben aangevraagd om definitieve vaststelling van de subsidie verzoeken.

:

De aanvraagtermijn voor deze aanvraag is 24 weken. Indien een accountantsverklaring moet worden overlegd, geldt een aanvraagtermijn van 38 weken. Ga voor meer informatie naar de website van het UWV.

Lees meer

01-10-2020

Het door het kabinet aangekondigde steun- en herstelpakket gaat per vandaag in. Onderdeel daarvan is de verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden.

:

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze tegemoetkoming in de loonkosten in het nieuwe subsidietijdvak naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor meer informatie: Nieuwsbericht Rijksoverheid.

Lees meer

28-08-2020
Het kabinet kondigt een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is verlenging van de NOW-regeling vanaf 1 oktober 2020: NOW 3.0

:

De NOW 3.0 zal lopen van oktober 2020 t/m juni 2021 en is verdeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. Naar verwachting kan de aanvraag voor het eerste tijdvak van NOW 3.0 gedaan worden vanaf 16 november.

Lees meer

Gearchiveerde NOW actualiteiten
Klik op ‘Lees meer’ voor archiveerde NOW actualiteiten.

:

01-07-2020
Vanaf maandag 6 juli 2020 9.00 uur, kunnen werkgevers die in aanmerking willen komen voor de NOW 2.0 subsidie een aanvraag indienen bij het UWV. U kunt een tegemoetkoming NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat op de website van het UWV staat. Mocht u hierbij hulp willen of advies willen over of de NOW 2.0 de juiste oplossing is voor uw onderneming, dan kunnen wij u helpen. 

24-06-2020
De NOW 2.0 regeling is gepubliceerd. De formule voor verlaging subsidie via bedrijfseconomisch ontslag is bekend.
Zoals al bekend was gemaakt verdwijnt de ‘ontslagboete’ van 150%. Bij de NOW 2.0 wordt de totale subsidie verminderd met de loonsom van de ontslagen werknemer X 3 (maanden) X 140% (forfaitaire opslag) X 90% (subsidie percentage). Om ongewenste dubbeling in de verlaging van de subsidie te voorkomen is gekozen voor 3 maanden i.p.v. de gehele subsidieperiode (4 maanden).

28-05-2020
Vandaag heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat het economisch noodpakket wordt verlengd tot 1 oktober. Dat betekent nog een extra maand NOW subsidie (juni tot en met september 2020) én nog eens € 30.000,- extra bijdrage voor de vaste lasten, bovenop de € 20.000,-. Lees meer: Nieuwsbericht Rijksoverheid.

26-05-2020
Kleine en middelgrote ondernemingen die behalve loonsteun ook een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten, moeten die laatste subsidie als omzet tellen. Ondernemers in getroffen sectoren, zoals de horeca en de evenementenbranche, kunnen eenmalig €4000 ontvangen – die voor de NOW dus als (extra) omzet telt. Deze TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren covid-19) gaat over in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wordt maximaal €20.000. Dat pakt nadelig uit voor de hoogte van NOW subsidie.

Lees meer

25-05-2020
Het is bekend wanneer je als bedrijf een accountantsverklaring nodig hebt voor het vaststellen van je uiteindelijke NOW subsidie. Bij een ontvangen voorschot van meer dan 100.000 euro of een uiteindelijke totale subsidie van meer dan 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. De subsidievaststelling kan worden gedaan vanaf 7 september 2020. Hoe de accountantsverklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.  Zie https://www.accountant.nl/nieuws/2020/5/ondergrens-accountantsverklaring-now-regeling-staat-vast/

20-05-2020
Koolmees wijzigt NOW 1.0. Werkgevers die in januari een dertiende maand uitbetaalden gaan hiervan geen nadeel ondervinden bij de definitieve vaststelling van de loonsubsidie. Het UWV laat deze betaling buiten beschouwing. Voor deze groep werkgevers pakte de NOW subsidie in eerste instantie erg nadelig uit, omdat januari de referentiemaand was voor de loonsom. Een bedrijf waarvan de loonsom in de NOW periode was gedaald zou veel geld moeten terugbetalen.

20-05-2020
De NOW 2.0 bevat o.a. de volgende veranderingen: – Ontslagboete wordt verlaagd van 150% naar 100% van het salaris – Referentiemaand loonkosten wordt maart 2020 i.p.v. januari 2020. Ook voor de huidige regeling, wanneer dat voordeliger is voor de werkgever! – Het opslagpercentage voor de werkgeverskosten gaat van 30% naar 40% (extra tegemoetkoming voor vaste lasten) – Verbod op het uitkeren van dividend en bonussen aan bestuur en directie en geen inkoop van eigen aandelen over 2020 – Tegemoetkoming vaste lasten voor zwaarst getroffen sectoren van max. € 20.000,-

Lees meer

Onze experts


Adviesgesprek € 220,- ex b.t.w.


Aanvraag adviesgesprek

Als bedrijfsjuridisch adviseurs kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken:

 • Is de NOW 3.0 aanvraag wel de beste keuze voor uw onderneming om uw financiële situatie beheersbaar te houden? Of is reorganisatie beter? Of beide? 
 • Op welk tijdstip kunt u het beste de aanvraag indienen?
 • Over welk tijdvak kunt u het beste de omzetdaling inschatten?
 • Kunt u tijdens de NOW 3.0 regeling wel of niet werknemers ontslaan?
 • Hoe moet de loonsom en de ingeschatte omzetdaling exact berekend worden?
 • Hoe zit het met het verschil tussen het voorschot en de vastgestelde subsidie?

Dit vindt eenvoudigweg plaats door een Skype adviesgesprek van maximaal 1 uur waarbij uw accountant of loonadministrateur eventueel kunnen participeren. 

Na dit gesprek wordt het duidelijk of de NOW 3.0 aanvraag de juiste weg is. Mocht dat het geval zijn kunt u de NOW aanvraag via ons regelen. Zie hiernaast de button en meer informatie.

NOW 3.0 aanvraag € 395,- ex b.t.w.


NOW 3.0 aanvraag

Wij verzorgen uw NOW 3.0 aanvraag. Onze werkzaamheden bestaan uit het volgende:

 1. U krijgt allereerst per e-mail een kort digitaal formulier opgestuurd waarin u de basisgegevens van uw bedrijf invult die nodig zijn voor de aanvraag en het adviesgesprek.
 2. Vervolgens vindt er een NOW adviesgesprek plaats met een bedrijfsjuridisch adviseur, telefonisch of per Skype/Teams, van maximaal 30 minuten. Tijdens het adviesgesprek informeren wij u over de NOW regeling, bespreken wij de situatie van uw bedrijf en behandelen eventuele aandachtspunten. Zo zorgen wij ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de NOW-subsidie en het voorschot.
 3. TLC dient als gevolmachtigde de NOW-aanvraag voor uw bedrijf correct en volledig in bij het UWV op basis van de door u verstrekte informatie.
 4. U ontvangt van ons een berekening van de verwachte voorschotbetalingen en de verwachte betaaldata.

Deze opdracht omvat niet de aanvraag voor de definitieve subsidievaststelling (evt. met behulp van een accountantsverklaring) na afloop van de referte omzetperiode. Uiteraard kunnen wij dat t.z.t. wel voor u verzorgen op basis van een losse opdracht. 

NOW 3.0


Wijzigingen NOW 3.0

De NOW 3.0 subsidie wordt stapsgewijs afgebouwd naar uiteindelijk 60% van de loonkosten. Het UWV geeft op basis van uw aanvraag een voorschot ter hoogte van 80% van de tegemoetkoming. De NOW 3.0 regeling wijkt verder op de volgende punten af van de NOW 2.0 regeling.

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het maximumdagloon (€ 4.845,47 per maand)


Hoogte looncompensatie

Met een NOW aanvraag kunt u maximaal 90% van uw loonsom (socialeverzekeringsloon) vergoed krijgen. Uw loonsom wordt vermeerderd met 30%, of voor de NOW 2.0 zelfs 40%, om te compenseren voor de werkgeverslasten, pensioenbijdrage en vakantiegeld. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,-  per maand (onder de NOW 1.0 en 2.0) of € 4.845,47 (onder de NOW 3.0). Het exacte percentage is afhankelijk van uw omzetdaling, zie de tabel en rekenvoorbeeld hieronder.

Achteraf wordt uw voorschot aan de hand van uw daadwerkelijke omzetverlies gecorrigeerd via een subsidievaststelling. Die vaststelling kan vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd. Doet u dit niet dan moet u alles terug betalen. Bij een ontvangen voorschot van meer dan 100.000 euro of een uiteindelijke subsidie van meer dan 125.000 euro is tevens een accountantsverklaring vereist. Hoe deze verklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.

Heeft u uw omzetdaling te laag ingeschat, dan kunt u aanspraak maken op nabetaling. Heeft u uw omzetdaling of loonsom te hoog ingeschat? Dan moet u het teveel uitgekeerde bedrag terugbetalen.

The Legal Company kan u in beide gevallen helpen met deze definitieve vaststelling. Prijsindicatie kunt u bij ons opvragen.Belangrijkste voorwaarden NOW 1.0 en 2.0 regelingConcern


Werkmaatschappijen met minimaal 20% omzetdaling die deel uitmaken van concerns zonder deze omzetdaling kunnen vanwege een recente wijziging in de NOW regeling toch subsidie aanvragen bij het UWV. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan extra voorwaarden, zo mag er o.a. geen dividend uitgekeerd worden, geen eigen aandelen ingekocht worden en moet er een akkoord zijn met de vakbond over werkbehoud.

Omzetverlies


U krijgt looncompensatie als de omzet minimaal 20% is gedaald in drie aaneengesloten maanden vanaf 1 maart tot 1 augustus 2020. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Loondoorbetaling


U moet als werkgever 100% van het gebruikelijke loon doorbetalen, daarvan krijgt u ten hoogste 90% gecompenseerd. Dit geldt ook voor werknemers met een flexibel contract.

Voorschot


Het UWV keert een voorschot uit in drie maandelijkse termijnen ter hoogte van 80% van de te verwachten loonkosten subsidie. Het eerste voorschot wordt in principe betaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Achteraf wordt het voorschot aan de hand van uw daadwerkelijke omzetverlies gecorrigeerd.

Flexwerkers


Onder het NOW kan er ook looncompensatie worden gevraagd voor werknemers met een flexibel uren contract, denk aan oproepcontracten zoals nul-urencontracten en min-max contracten.

Momenteel wordt onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die nu tussen wal en schip vallen

Uitzend- en payrollbedrijven


Uitzend- en payrollbedrijven kunnen ook voor uitzend- en payrollkrachten die bij hen in dienst zijn een subsidie voor de loonkosten aanvragen. Voor hen gelden
dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Periode subsidie


De duur van de subsidie bedraagt 3 maanden te beginnen in maart, april of mei. Deze periode is verlengd met nogmaals 3 maanden. De NOW 2.0 maanden dienen wel aan te sluiten op de NOW 1.0 maanden.

In de NOW 2.0 verdwijnt o.a. de ontslagboete, wordt de opslag werkgeverslasten verhoogd en is de referentiemaand veranderd naar maart i.p.v. januari.

Wijziging WAB


De 30%- overwerkregeling WW-premiedifferentiatie is officieel met een jaar uitgesteld vanwege de gevolgen van het coronavirus. Dit betreft een generiek uitstel (dus niet afhankelijk van sector) tot 1 januari 2021. Aanleiding vormde met name de vele zorgverleners en supermarkten die personeel meer uren laten draaien vanwege Covid-19 en daarmee het risico lopen in het hoge WW-tarief te belanden.

Ontslag


Het is als werkgever niet verboden werknemers te ontslaan wanneer u een NOW subsidie ontvangt. De ‘ontslagboete’ van 150%  uit NOW 1.0 is niet teruggekomen in de NOW 2.0 regeling. Bij de NOW 2.0 wordt de totale subsidie verminderd met de loonsom van de ontslagen werknemer X 3 (maanden) X 140% (forfaitaire opslag) X 90% (subsidie percentage). Om ongewenste dubbeling in de verlaging van de subsidie te voorkomen is gekozen voor 3 maanden i.p.v. de gehele subsidieperiode (4 maanden).

 

Accountantsverklaring


Ondernemers vanaf een bepaalde omzetdrempel of bepaalde loonsom, zullen bij de aanvraag voor de vaststelling subsidie de omzetdaling middels een accountantsverklaring moeten aantonen. 

Er  is onder de 125.000 subsidie geen accountantsverklaring nodig maar wél een derdenverklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of adviseur van een brancheorganisatie.  Alleen onder de 25.000 hoeft er helemaal geen nacontrole plaats te vinden. De subsidievaststelling kan worden gedaan vanaf 7 september 2020. Hoe de accountantsverklaring er precies uit moet zien zal bekend worden gemaakt voor 1 augustus 2020.

 


Corona Legal Support


De adviesbesprekingen worden uitgevoerd door mr. Hella Vercammen en de daarop volgende acties zullen verder door haar team worden uitgevoerd. Het team bestaat uit collega bedrijfsjuridisch adviseur mr. Alain Hardy en bedrijfsjuridisch adviseur mr. Yannick van der Drift.

Voor een transparante én redelijke prijs kunnen we u met bovenstaande helpen zodat u weet waar in in deze tijden aan toe bent. Vraag nu een offerte aan via een e-mail naar info@thelegalcompany.nl of bel naar 020-3450152


Contractbreuk advies en bijstand


Contractbreuk advies en bijstand traject op grond van Corona.

Uw opdrachtgevers of afnemers mogen in principe geen eenzijdige actie nemen ten aanzien van de met u gesloten duurovereenkomsten zoals opschorting, vermindering van afnameplicht zoals uren, onbevoegd tussentijds opzeggen onder het mom van Corona. Dat is simpelweg contractbreuk. Wij kunnen u daarin heel snel te hulp schieten aangezien het behoud van uw omzet nu cruciaal is.

Stap 1. Skype advies
Skype adviesgesprek van max. 1 uur of de contractbreuk geoorloofd is of niet. U kiest zelf of u naar stap 2 wilt gaan.

Stap 2. Ingebrekestelling/sommatie
Indien niet geoorloofd, dan stellen we contractbreuk brief op met ingebrekestelling/sommatie tot nakoming.


Algemene voorwaarden aanpassen


Algemene Voorwaarden aanpassen aan corona en andere onzekere toekomstige gebeurtenissen

Een goede set algemene voorwaarden is van essentieel belang om uw rechtspositie in onzekere tijden zoals bij de corona uitbraak dicht te timmeren. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld het verschil maken tussen wél of geen beroep kunnen doen op overmacht door corona en of uw wederpartij wél of niet moet blijven betalen zelfs mét overmacht door Corona.

Stap 1. Skype intake
Skype adviesgesprek van max. 1 uur over uw bedrijfsprocessen. Wij stellen de juiste vragen zodat we maatwerk corona/overmacht clausules kunnen leveren.

Stap 2. Aanpassing algemene voorwaarden
Het opstellen van de maatwerk corona/overmacht clausules die in uw huidige voorwaarden worden verwerkt en het aanpassen van uw huidige voorwaarden indien daar nadelige of tegengestelde bepalingen in staan.

NB. We kunnen uw set voorwaarden ook een algehele update/verbeteringsslag geven, o.a. afgestemd op nieuwe activiteiten, of gewijzigde wetgeving (bijv. de AVG, een nieuwe cao) of uw nieuwe aansprakelijkheidsverzekering polis. 

Stap 3. Gebruiksinstructie
U ontvangt een gebruiksinstructie met advies voor correcte gebruik van uw nieuwe algemene voorwaarden;

Kwaliteit gewaarborgd

Garantie dat 80% of meer van onze klanten tevreden tot zeer tevreden zijn met de kwaliteit van het aanbod en onze dienstverlening