Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Wilt u weten wat de nieuwe regels van de WAB  concreet betekenen voor u als werkgever? En welke stappen u moet nemen om aan de WAB te voldoen?

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie die u nodig heeft om WAB proof te werken. 

Indien u hulp en/of advies nodig heeft bij het implementeren van de nieuwe WAB regels of over andere arbeidsrechtelijke vragenstukken, bel of mail onze experts mr. H. Vercammen of mr. A. Hardy  op:

020-3450152
hvercammen@thelegalcompany.nl
ahardy@thelegalcompany.nl


WAB actualiteiten/tips


12 juni 2020
Controleer nu uw loonadministratie en zorg dat u vóór 1 juli a.s. “actieve instemming” heeft van alle werknemers die vóór 1 januari 2020 al voor onbepaalde tijd in dienst waren (geen oproepkrachten). Heeft u dat niet? Dan betaalt u alsnog de hoge WW-premie van 7,94% in plaats van 2,94%. Hoe doet u dat?

:

De snelste oplossing is om per e-mail aan uw medewerker te bevestigen dat hij of zij al vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was. Uw werknemer kan dan met een enkel antwoord per e-mail reageren. Deze e-mail slaat u op in de loonadministratie. Een stilzwijgende verlening wordt door de Belastingdienst niet geaccepteerd, zelfs niet als een werknemer al jaren voor onbepaalde tijd in dienst is.

Lees meer

22 april 2020
30%- overwerkregeling WW-premiedifferentiatie officieel met een jaar uitgesteld vanwege de gevolgen van het coronavirus.

:

Er komt een generiek uitstel (dus niet afhankelijk van sector) tot 1 januari 2021 v.w.b. de 30%-overwerkregeling in het kader van de premiedifferentiatie-WW. Aanleiding vormde met name de vele zorgverleners en supermarkten die personeel meer uren laten draaien vanwege Covid-19 en daarmee het risico lopen in het hoge WW-tarief te belanden.

Lees meer

13 december 2019
Minister: Nieuwe berekening transitievergoeding geldt ook voor slapende dienstverbanden bij beëindiging na 1 januari 2020!

:

Vanwege de Hoge Raad-uitspraak moet een werkgever op verzoek meewerken aan de beëindiging een slapend dienstverband. Er moet dan een bedrag aan transitievergoeding worden betaald dat verschuldigd zou zijn geweest op de datum van 104 weken ziekte. Minister Koolmees legt uit dat de transitievergoeding volgens de nieuwe formule moet worden berekend, als de procedure tot beëindiging na 1 januari 2020 wordt gestart. Tekent u pas na 1 januari 2020 een vaststellingsovereenkomst, dan geldt dus de nieuwe (lagere) transitievergoeding. De maximale compensatie van het UWV wordt dan ook berekend volgens de nieuwe formule!

Lees hier de brief:

Lees meer

Gearchiveerde WAB actualiteiten
Klik op ‘Lees meer’ voor archiveerde WAB actualiteiten.

:

9 december 2019
Minister: Uiterlijk 1 april 2020 administratie op orde hebben i.v.m. de lage WW-premie, schriftelijk addendum op de arbeidsovereenkomst is voldoende

Wanneer een contract voor bepaalde tijd wordt omgezet naar onbepaalde tijd, sturen veel werkgevers alleen een brief of een e-mail waarin dit wordt bevestigd. Om de lage WW premie te mogen afdragen, moeten werkgevers echter een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste urenomvang) kunnen overleggen, die door beide partijen is ondertekend. Om de administratieve last te beperken, heeft minister Koolmees besloten dat een schriftelijk addendum op de arbeidsovereenkomst met twee handtekeningen ook volstaat. Werkgevers moeten zorgen dat uiterlijk 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de administratie aanwezig is. Als daaruit blijkt dat de werknemer al vóór 31 december 2019 in dienst was, voor onbepaalde tijd en met vaste urenomvang, dan mogen zij heel 2020 de lage WW-premie afdragen.

Lees hier de brief

Lees meer


Hoe kan The Legal Company u helpen?


 • Arbeidscontracten screenen en aanpassen aan de nieuwe WAB regels.
 • Model oproepcontracten die voldoen aan de WAB en toepasselijke CAO (nul-uren en min-max).
 • Een waterdichte procedure voor het aanbieden van een vaste urenomvang voor oproepkrachten, zodat u niet achteraf verrast wordt met claims.
 • Advies over hoe u onder de lage WW-premie valt.
 • Advies over de nieuwe ketenregeling, ontslagregels en transitievergoeding.
 • Advies en bijstand in uw ontslagdossiers vanwege de nieuwe regels.Wat is er veranderd voor ondernemers door de WAB?


De 8 belangrijkste wijzigingen op een rijVerruiming ketenregeling van 24 naar 36 maanden


Vanaf 1 januari 2020 kunt u binnen 36 maanden 3 tijdelijke contracten met uw werknemers afsluiten. Daarna wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd. De ketenregeling wordt dus met één jaar verruimd, tenzij er in de toepasselijke CAO iets anders is afgesproken.

Cumulatiegrond in het ontslagrecht


Vanwege de invoering van de cumulatie-grond, ook wel de i-grond, wordt het waarschijnlijk makkelijker om werknemers te ontslaan. Als er sprake is van een combinatie van omstandigheden die zodanig is dat voortzetting van het dienstverband niet meer van u als werkgever kan worden gevraagd, zult u toestemming krijgen voor ontslag.

Nieuwe berekening transitievergoeding


De berekening van de transitievergoeding wordt versimpeld: 1/3e maandsalaris per dienstjaar. De toeslag voor lange dienstverbanden en oudere werknemers komt te vervallen. In veel gevallen valt de transitievergoeding een stuk lager uit. Echter moet er nu meteen een transitievergoeding worden betaald bij onvrijwillig vertrek, en niet pas na 2 jaar dienst!

Vast wordt goedkoper dan flex


Voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd en met vaste uren gaat u minder WW premie betalen dan voor flexibele contracten.

Nieuwe regels en betere bescherming oproepkrachten


Er komt een minimumtermijn van 4 dagen voor het oproepen en intrekken. Daarnaast moet een oproepkracht steeds na 12 maanden dienst een aanbod krijgen van de werkgever voor een vaste urenomvang. Dit geldt ook per direct voor oproepkrachten die op 1 januari 2020 inmiddels 12 maanden in dienst zijn.

Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden


Payrollers moeten gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen als de mensen die officieel bij u in dienst zijn. Daarnaast hebben zij ook recht op een adequaat pensioen. Ook gaat het businessmodel van payrollbedrijven flink veranderen. Heeft u al een tariefverhoging ontvangen?

Compensatie UWV bij langdurig zieke werknemer


Vanaf april 2020 kunt u compensatie van het UWV aanvragen als u een transitievergoeding heeft betaald aan een langdurig zieke medewerker.

Arbeidscontract schriftelijk vastleggenU bent vanaf 1 januari 2020 verplicht om voor alle werknemers een schriftelijke kopie van de arbeidsovereenkomst in de administratie te hebben. Daarnaast moet het type contract op de loonstrook staan en in de loonaangifte vermeld worden.


De belangrijkste WAB actiepunten voor werkgevers: 1. Neem voor alle werknemers een kopie van de schriftelijke arbeidsovereenkomst op in uw administratie. Is die er niet, teken dan alsnog een arbeidsovereenkomst met uw werknemer!
 2. Vermeld de aard van het contract op de loonstrook en in de loonaangifte (bepaalde/onbepaalde tijd, oproep of vaste urenomvang).
 1. Check welke contracten onder de verruimde ketenregeling vallen. Met deze werknemers mag u in 2020 toch nog een tijdelijk contract aangaan.
 1. Wees bij uw ontslagdossiers bewust van de nieuwe ontslaggrond en de nieuwe berekening van de transitievergoeding.
 1. Zet flexibel, waar mogelijk, om naar vast zodat u onder de lagere WW-premie valt.
 1. Inventariseer wie echte oproepkrachten zijn zodat u de nieuwe regels kunt naleven.
 1. Controleer het systeem voor oproepen of inroosteren van uw oproepkrachten.
 1. Overweeg beëindiging van slapende dienstverbanden met het oog op de compensatieregeling van het UWV.

LEES HIEROVER MEER IN ONZE BLOGS.


The Legal Safe membership: Dé oplossing voor het oerwoud aan nieuwe regels van de WAB

UW VOORDELEN


 • U maakt binnen een handomdraai foutloze arbeidscontracten.
 • U kunt onbeperkt arbeidscontracten maken, u betaalt dus niet per contract.
 • U krijgt up-to-date voorbeelddocumentatie om uw eigen personeelsgids en reglementen te maken.
 • U krijgt time management tools om proeftijden, tijdelijke contracten e.d. te managen;
 • U kunt onbeperkt juridische personeelsdossiers aanleggen;
 • U kunt dagelijks vragen stellen over uw contracten, personeel, etc.
 • U kunt juridisch advies en bijstand vragen ter voorkoming van een conflict/dagvaarding;
 • U krijgt arbeidsrechtelijke updates en signaleringen;
 • U betaalt een maandelijkse vaste en betaalbare membership fee

Met dit membership leeft u niet alleen de wet na, maar het beschermt ook optimaal uw rechtspositie als werkgever.