De belangrijkste juridische wijzigingen CAO Schoonmaak

Halverwege juni 2019 is de tekst van de nieuwe CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (eindelijk) gepubliceerd. In dit artikel praten wij u bij over de belangrijkste aanpassingen en geven u hier en daar praktische tips mee!

 

 1. Uitzendwerk en de wettelijke ketenregeling (artikel 9 cao)
  In de vorige cao schoonmaak was bepaald dat u maximaal een uitzendkracht voor 12 maanden mocht inlenen. Vervolgens mocht u slechts eenmaal een bepaalde tijd contract geven via een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden. De andere optie was om direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden na de uitzendperiode. Dit sloot echter niet aan bij de wettelijke ketenregeling (max. 24 maanden en 3 contracten voor bepaalde tijd). Dit behoort door de nieuwe cao schoonmaak tot het verleden. U kunt nu iemand voor maximaal 12 maanden inlenen en, indien u verder met deze uitzendkracht wenst te gaan, mag u met hem/haar nog maximaal 2 arbeidscontracten voor bepaalde tijd afspreken. De maximale duur van deze contracten en de uitzendperiode tezamen mag dan niet meer dan 24 maanden zijn. Kortom, het wordt voor u als werkgever wat interessanter gemaakt om te werken met uitzendkrachten.

 

 1. Gebruik NOK’s verplicht bij functie indeling (artikel 13 lid 1 cao)
  Voorheen was u verplicht om, bij het indelen in functies, dit te doen aan de hand van de geldende referentiefuncties in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. NOK’s (Niveau Onderscheidende Kenmerken) waren al voor u beschikbaar via de website van de RAS maar was slechts een niet verplicht hulpmiddel om de verschillende functies van elkaar te onderscheiden. In de nieuwe cao schoonmaak is het gebruik van de NOK’s in combinatie met de referentiefuncties bij de functie indeling verplicht gesteld. Wees daar alert op. Zie voor de NOK’s van het A-deel, deze link.

  3. Extra vrije dag op verjaardag of 1 mei (artikel 29 cao)
  Werknemers binnen uw organisatie krijgen vanaf 1 januari 2020 op jaarbasis één extra vrije dag op 1 mei of de eigen verjaardag. De werknemer mag bepalen op welke dag hij vrij wil hebben. Let op, in de cao staat expliciet dat de keuze niet afgewezen kan worden tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van de vrije dag onmogelijk maakt. Is dat wel het geval, dan moet er ook direct een vervangende vrije dag afgesproken worden. Bedrijfseconomische omstandigheden is overigens een ruim begrip. Denkbaar is de planning en het niet kunnen regelen van een vervanger. Dat zal met name zijn in drukke periodes of waar al veel collega’s op vakantie zijn. Uiteraard kunt u, bij twijfel, altijd met ons sparren.

 

 1. Reiskosten Arbodienst moet u vergoeden (art. 34 lid 7 cao)
  Nieuw is de expliciete verplichting om de reiskosten van uw zieke werknemers naar de Arbodienst te vergoeden. Is de werknemer aangewezen op openbaar vervoer dan betreft dit de volledige OV-kosten. Gaat de werknemer met de auto dan wordt de vergoeding gebaseerd op alle kilometers en het maximaal fiscaal toegestane onbelaste bedrag dat kan worden vergoed. Dit kan, zeker bij een hoog ziekteverzuimpercentage, een flinke kostenpost worden. Deze verplichting kan daarom reden zijn om een Arbodienst dicht(er) bij u in de buurt te zoeken. Ook kan een Arbodienst met meerdere locaties verspreid over uw werkgebied hierdoor interessanter worden.

 

 1. Wijzigingen in artikel 38 cao (contractwisselingen)
 • Vanaf 1 juli 2019 behoudt de werknemer recht op reiskosten als dit recht gekoppeld is aan het over te nemen object. Dit recht is gemaximeerd op de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding. De werknemer moet de reiskosten aantoonbaar tenminste 1,5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum contractswisseling hebben ontvangen. Wordt dit aangetoond dan bent u als winnend schoonmaakbedrijf dus verplicht dit over te nemen.
 • De verliezende werkgever op het object moet de opdrachtgever direct informeren over de bestaande reiskostenregelingen op het object indien sprake is van een nieuwe aanbesteding. Ook moet de verliezende werkgever het winnende bedrijf over de bestaande reiskostenregelingen op het object informeren. Komt de verliezende werkgever zijn informatieverplichtingen niet na dan geldt de afkoopregeling van artikel 38 lid 6 CAO. Indien het winnend schoonmaakbedrijf een gelijkwaardige regeling aanbiedt, is deze bepaling overigens niet van toepassing.
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt dat ook afspraken die gemaakt zijn in het kader van de organisatie van het werk op het betreffende object (“object gebonden kosten”; zoals een vergoeding voor koffie, kleding en stomerij), onderdeel zijn van de aanbieding door de verwervende werkgever. Let wel: deze afspraken zijn verbonden aan het object en worden bij eventuele overplaatsing van de werknemer niet gezien als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De verliezende werkgever moet de kosten aantoonbaar tenminste 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum contractswisseling hebben vergoed. Als de verliezende werkgever daar niet in slaagt, geldt de afkoopregeling van artikel 38 lid 6 CAO. Indien de verwervende werkgever een gelijkwaardige regeling aanbiedt, is deze bepaling wederom niet van toepassing.

 

 1. Volwassen arbeidsrelatie: werkoverleg, jaargesprek, vacatures en waarschuwingen
  Dit hoofdstuk in de cao met daarin artikel 40 en 41 is geheel nieuw.

  U bent ingevolge artikel 40 van de cao verplicht om 4 maal per jaar werkoverleg te hebben met een werknemer. Dit wordt door de cao-partijen gezien als norm. Werkt de werknemer op een sleutelpand dan kan dit gecombineerd worden met het bezoek van de objectleiding of het kan geclusterd worden met werkoverleg op een ander groter object. Het werkoverleg moet echter, conform dit artikel uit de cao, altijd binnen werktijd plaatsvinden.

  Verder verplicht dit cao-artikel om jaarlijks een gesprek te houden waar werkdruk een punt van aandacht is. Wij raden aan dit te combineren met het functionerings- en beoordelingsgesprek en van dit gesprek notulen te maken. Zodoende kunt u aantonen aan deze verplichting voldaan te hebben.

  Artikel 41 van de cao verplicht u verder om alle vacatures eerst intern open te stellen, zodat de werknemer die meer uren wil werken, kan solliciteren. Bovendien verplicht dit artikel u om, wanneer u het voornemen heeft om een werknemer een waarschuwingsbrief te sturen, de werknemer de mogelijkheid te bieden tot een gesprek in het kader van hoor en wederhoor. Zorg er wel voor dat, als u een waarschuwingsbrief stuurt, u laat blijken deze mogelijkheid te hebben geboden. Dit kan u dan later niet meer voor de voeten gegooid worden.

Voor verdere vragen en ondersteuning over bovengenoemde wijzigingen of andere vragen omtrent de CAO Schoonmaak neem contact op met ons via 020-3450152 of mail uw vraag rechtstreeks naar info@thelegalcompany.nl.

Tevens verzorgen wij de training Contractwisseling in de schoonmaak op locatie. Deze training gaat in op contractwisseling door artikel 38 cao. Onder andere komen alle do’s and dont’s op juridisch vlak aan bod en worden er praktijktips gegeven door juridische experts op het gebied van artikel 38 cao. Lees meer.

 

The Legal Company