Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Ziekte en ontslag, dat kan toch niet?

Nee,  in beginsel niet want bij ziekte geldt een opzegverbod! Recent hebben echter de Rechtbank Utrecht, sector Kanton, op 4 april 2024 en de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton op 25 april 2024, geoordeeld dat de zieke werknemer toch kon worden ontslagen. Beide...