De schuldbekentenis van stelende werknemer is niets waard

Een schuldbekentenis kan veel waarde toevoegen om aannemelijk te kunnen maken dat een werknemer disfunctioneert en ontslagen kan worden. Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam toont echter aan dat je dient op te passen met het verkrijgen van een schuldbekentenis. Wanneer je de verkeerde stappen volgt kan deze zijn bewijswaarde verliezen. Een collega van een verkoopmedewerker bij de Hema heeft aan haar werkgever door dat haar collega zich schuldig zou maken aan winkeldiefstal. Volgens haar collega zou zij tassen vol goederen hebben meegegeven aan diverse klanten. Als gevolg hiervan is de Hema een onderzoek gestart naar de werkneemster zonder medeweten van de medewerkster. De camerabeelden bevestigde dat de werkneemster diverse goederen gratis aan klanten meegaf. De Hema besloot de werkneemster in een bespreking met het bewijs te confronteren waarbij niet alleen de filiaal manager aanwezig was maar ook iemand van HR én de bedrijfsrecherche. Werkneemster gaf aan de goederen te hebben weggegeven omdat ze bedreigd werd door deze klanten. De Hema heeft vervolgens tijdens die bespreking werkneemster een schuldbekentenis voorgelegd en laten ondertekenen waar tevens de hoogte van de schadevergoeding was genoemd, namelijk € 115.000,- (!). Vervolgens werd zij op staande voet ontslagen. Enkele dagen later trok werkneemster haar bekentenis in en deed ze een beroep op misbruik van omstandigheden. Ze gaf aan dat zij onder te hoge druk de bekentenis heeft moeten tekenen en dat het schadebedrag veel te hoog was. Ze weigerde het bedrag te betalen. Hema daagde de werkneemster derhalve voor de rechter en vorderde € 115.000,-. De rechter gaf de werkneemster gelijk ten aanzien van de schuldbekentenis evenals de hoogte en de vaststelling van het schadebedrag. De rechter vond een aantal zaken aan de Hema te verwijten:

  • Door de hoeveelheid aanwezigen namens Hema was er een overwichtspositie en druk ten opzichte van werkneemster ontstaan.
  • De schuldbekentenis bevat een ongefundeerde schatting van het schadebedrag.

De Hema had de daadwerkelijke schade niet tijdens de procedure onderbouwd noch had zij andere concrete bewijzen van bedragen of aantallen van de verduisterde goederen opgevoerd. Het wordt Hema tot slot door de rechter verweten dat zij werkneemster niet heeft gewezen op de juridische gevolgen en/of dat zij niet de mogelijkheid kreeg dit met een derde te bespreken. Dit voorgaande heeft als gevolg gehad dat de rechter maar een fractie van de vordering toewees: € 4.080,56.

Praktijkadvies

Een schuldbekentenis is een prima manier uw ontslagdossier mee op te bouwen en is dus aan te raden. Wees wel voorzichtig met het inzetten van recherche waarvan de werknemer geen weet heeft en zorg dat er vooraf een concrete aanleiding aangetoond kan worden waardoor u dat middel heeft ingezet. Bovendien doet u er goed aan om de werknemer te informeren over de juridische gevolgen van het ondertekenen van de schuldbekentenis en geef diegene tevens een mogelijkheid om met een derde overleg te voeren. Voorkom een overmachtspositie tijdens de bespreking wanneer je de werknemer confronteert. Ga niet met drie mensen één werknemer ondervragen. Door het voorgaande vergroot u de kans dat de schadeclaim niet wordt toegewezen en dat een beroep op misbruik van omstandigheden een kans heeft. Het is verder van groot belang dat in geval van een schadeclaim, naast een gewenst ontslag, zekerheidshalve de hoogte van die schade ook op een andere manier dan door een schuldbekentenis bewezen kan worden. Een schadevergoeding kan anders niet (volledig) toegewezen worden. Dat mag geen giswerk zijn gebaseerd op een inschatting van de werknemer tijdens het verhoor waarbij die werknemer behoorlijk onder druk wordt gezet. Noem enkel het schadebedrag als het schadebedrag vast staat en als er voldoende extern bewijs is voor de hoogte daarvan. Nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op! 

The Legal Company